Nieuws

Dorpsraad tikt gemeente op vingers over nieuwbouwplannen

De voormalige dorpsschool De Bongerd in Hoog-Keppel.
De voormalige dorpsschool De Bongerd in Hoog-Keppel. © Gemeente Bronckhorst
HOOG-KEPPEL - De dorpsraad Keppel en Eldrik roept de gemeente Bronckhorst op om de procedure voor twee nieuwbouwprojecten in Hoog-Keppel over te doen. Er zijn fouten gemaakt in de huidige procedure. Daarnaast zouden de plannen niet voldoen aan de woonvisie van de gemeente.
Door: Meike Sjoer en Anoek Hofkens
Daar wijst de dorpsraad Keppel en Eldrik de gemeente op in een brief die ze gisteravond stuurde. Er liggen nu plannen voor zes seniorenwoningen op de voormalige gemeentewerf door vastgoedontwikkelaar De Bunte en een appartementencomplex met twaalf woningen op de plek van de voormalige dorpsschool De Bongerd, ingediend door Zegers.
Voor de beoordeling van de ingediende woningbouwplannen tuigde de gemeente een beoordelingscommissie op met daarin twee leden van de dorpsraad, twee makelaars van de Rebo groep en twee ambtenaren van de gemeente. De dorpsraad wijst de gemeente nu op fouten die binnen die commissie zijn gemaakt. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren dat bouwinitiatieven meededen die zich niet hielden aan de uitgangspunten die de gemeente vooraf opstelde, zoals binnen de woonvisie blijven en je houden aan de gestelde randvoorwaarden.

Oude eiken

Volgens de woonvisie van de gemeente Bronckhorst is bijvoorbeeld alleen de bouw van grondgebonden woningen toegestaan (huizen die alleen op straatniveau toegankelijk zijn), wat volgens de dorpsraad zou betekenen dat het appartementencomplex al bij voorbaat niet mee had mogen doen. Ook was een van de randvoorwaarden dat de oude eiken op de voormalige gemeentewerf konden blijven staan, iets waar het uitgekozen bouwplan voor die locatie niet aan voldoet. Het bouwplan van Zegers voor De Bongerd had het hoogste bod voor de grond. Voor de voormalige gemeentewerf waren er nog twee andere partijen die meer voor de grond boden.
Nu de beoordelingscommissie zonder de dorpsraad heeft gekozen voor twee plannen waar de raad en een groep bezorgde buurtbewoners zich niet in kunnen vinden, vinden ze dat de procedure opnieuw gedaan moet worden. Naast het versturen van de brief benaderen de dorpsraadleden en buurtbewoners de komende dagen de gemeentelijke politieke partijen om ook vanuit die hoek steun te krijgen.

Op de vingers getikt

In april werd de gemeente ook al op de vingers getikt toen uit een onderzoek van NLHave bleek dat de gemeente de omwonenden van de twee bouwlocaties beter bij de plannen had moeten betrekken dan ze had gedaan. Het feit dat er in de gekozen plannen geen speciale aandacht is voor starters, was toen al een pijnpunt.
Roeland van der Velden, direct omwonende van de voormalige gemeentewerf: “Wij willen op de lange termijn een levendig dorp blijven en dat lukt niet als je alleen maar meer senioren het dorp in trekt. Dat sluit ook helemaal niet aan bij de woonvisie van de gemeente Bronckhorst, waarin wordt genoemd dat er ook starterswoningen moeten worden gebouwd.”
“Het wonderlijke is dat de gemeente begin vorig jaar een concept bouwplan voor een andere locatie afwees omdat het niet voldeed aan de woonvisie en de twee partijen die nu zijn uitgekomen worden wél toegelaten. Daar zit in onze ogen een zwalkend beleid.”
Op 18 mei spreekt Van der Velden in op de commissievergadering van de gemeente over de gang van zaken. Daarna beslist de gemeenteraad op 27 mei over hoe nu verder.