nieuws

Mogelijk toch provinciaal geld voor ondergrondse kabels

ARNHEM - Het signaal vanuit het provinciehuis was heel duidelijk: er komt geen bijdrage aan het ondergronds maken van hoogspanningslijnen. Maar nu lijkt de wind gedraaid. Een motie ingediend door de PvdA werd woensdag met een ruime meerderheid aangenomen.
Die motie roept op om toch met de gemeenten in gesprek te gaan én voor het einde van een jaar met een financieel voorstel te komen.
Er is een landelijke regeling voor de verkabeling. Het Rijk betaalt 80 procent, de gemeente de overige 20 procent. Dat zou de gemeente Zutphen bijvoorbeeld 3,5 miljoen kosten en dat geld heeft de gemeente niet.
Op het provinciehuis vingen die gemeenten tot nu toe bot, het Gelders college vond dat de gemeenten dit zelf moesten oplossen. Daar lijkt nu verandering in gekomen.

200 miljoen uit Nuon-pot

Ook werd er woensdag ingestemd met het plan om 200 miljoen euro uit het Nuon-potje te halen. Dat geld is volgens het college nodig om investeringen te kunnen doen in tijden van crisis. Een motie van de VVD om innovatieve bouwtechnieken - mits bewezen - massaal in te zetten werd bijna unaniem aangenomen.
Ook gaat de provincie kijken of het het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering kan ondersteunen. In dat centrum moet een rits aan partijen gaan werken aan een veiligere digitale samenleving, dat voorstel kwam van D66.