Nieuws

Lintjesregen in de gemeente Elburg

Lintjesregen in de gemeente Elburg
Lintjesregen in de gemeente Elburg © LOEmedia
ELBURG - Op 26 april heeft burgemeester Jan Nathan Rozendaal aan zeven inwoners van de gemeente Elburg een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Als gevolg van de maatregelen vanwege de coronacrisis kon ook dit jaar de lintjesregen niet op de traditionele, openbare wijze plaatsvinden. Burgemeester Rozendaal heeft de gedecoreerden thuis opgezocht, hen verzocht naar buiten te komen, en aldaar de versierselen uitgereikt. Alle gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Beert Akster en Wijmpje Akster-Ponstein

Het echtpaar Akster-Ponstein is sinds 1991 zeer nauw betrokken op het werk van stichting Adullam. Adullam is een landelijk opererende organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Het echtpaar Akster-Ponstein organiseert allerlei activiteiten om hiermee geld in te zamelen ten behoeve van de mensen met een verstandelijke beperking bij Adullam. Ze doen dit vrijwilligerswerk voor Adullam al bijna 30 jaar op een zeer betrokken en bevlogen wijze. Enkele van de activiteiten die ze jaarlijks organiseren zijn: goede doelenmarkt, autopuzzelrit, fiets- en marktdag, fiets-driedaagse, aangepaste kerkdienst waarbij de collecteopbrengst voor Adullam is bestemd, adventsconcert, kerstbakjes, oliebollenverkoop. Bij diverse activiteiten worden ook andere vrijwilligers ingeschakeld, maar het echtpaar Akster-Ponstein vormt de drijvende kracht achter al deze activiteiten. De heer en mevrouw Akster-Ponstein zijn de contactpersonen van comité Doornspijk van Adullam. Ze hebben ook een winkeltje aan huis waarvan de opbrengst bestemd is voor Adullam. Op ouderavonden op de school waarvoor de heer Akster werkt, is altijd een tafel met kaarten en andere artikelen die worden verkocht voor Adullam. Als ze als comité een bedrag bij elkaar hebben gespaard, gaan de heer en mevrouw Akster-Ponstein het liefst zelf op pad om iets te kopen en te overhandigen op de plaats van bestemming. Zo hebben ze o.a. een rolstoelfiets en een rolstoelbus bij elkaar gespaard en overhandigd. De heer Beert Akster en mevrouw Wijmpje Akster-Ponstein zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Marinus Hofstede

Marinus Hofstede heeft zijn sporen als vrijwilliger ruimschoots verdiend. Al vanaf 15-jarige leeftijd – ofwel al ruim een halve eeuw – zet hij zich op diverse terreinen in als vrijwilliger. Van 1967 tot 1973 was hij secretaris van de knapenvereniging (zoals dat toen heette) van de Nederlandse Hervormde Kerk te Wilsum. In de jaren 1972 tot 1977 was hij in Wilsum coördinator van de collectes voor de Hartstichting, de Nierstichting en het KWF, en van 1973 tot 1977 was hij bestuurslid van de voetbalvereniging van Wilsum. In 1977 verplaatsten zijn vrijwillige werkzaamheden zich naar de gemeente Elburg. Van 1977 tot 1981 was hij bestuurslid van de Baron van Lynden huishoudschool te Elburg. In de periode van 1977 tot 1985 was hij begeleider van de Dabar evangelisatieteams op camping Veluwestrandbad te Elburg. Tussen 1979 en1984 was hij lid van de beheercommissie van wooncentrum (voor mensen met een verstandelijke beperking) De Steenrots te ’t Harde. Van 1980 tot 1982 was hij bezoekbroeder en van 1992 tot 2004 kerkenraadslid van de Nederlandse Hervormde Kerk te Elburg. In de jaren 1995 tot 2005 was hij bestuurslid van Stichting Elburg Bouwt Grenzeloos en van 2008 tot 2016 was hij lid van de kerkenraad van de NederlandseHervormde Kerk te Oldebroek. Sinds 2013 is de heer Hofstede secretaris van het bestuur van het Elburgs mannenkoor OBK. Vanaf 2018 is hij tevenscollectecoördinator voor het Spierfonds te Doornspijk. Sinds 2019 bekleedt de heer Hofstede daarnaast ook de functie van secretaris van het bestuur van Nierpatiëntenvereniging Zwolle en fungeert hij als bestuurslid van SchuldHulpMaatjes te Elburg.
De heer Marinus Hofstede is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Peter Martinus van der Burg

Peter Martinus van der Burg heeft zich al ruim 30 jaar op vrijwillige wijze ingespannen ten bate van de samenleving. De vrijwillige werkzaamheden van de heer Van der Burg hebben een aanvang genomen in 1989 en lopen tot op heden door. De heer Van der Burg organiseert al ruim 30 jaar klaverjasavonden voor tussen de 40 en 70 leden van voetbalvereniging S.V. ‘t Harde. Het betreft veelal oudere leden van S.V. ‘t Harde. Voor velen van hen is dit hun enige uitje en kijken ze er dan ook elke week opnieuw naar uit. Het klaverjassen is naast een goede manier om het brein fit te houden, ook een gelegenheid voor ontmoeting en ontspanning. Ook op andere vlakken is de heer Van der Burg langdurig vrijwillig actief voor S.V. ‘t Harde (lid van de financiële commissie, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden, helpende hand bij het organiseren van de jaarlijkse vlooienmarkt). Daarnaast heeft de heer Van der Burg zich bijzonder ingezet voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Zijn inzet voor mensen met een (verstandelijke) beperking betrof met name de terreinen ‘wonen’ en ‘vervoer’. Daartoe heeft hij zitting genomen in diverse raden: de Centrale Cliëntenraad, deelraad verwanten, van Stichting Careander (vanaf 2000), de Verwantencommissie van de woonlocaties Heidestate en De Steenrots, onderdeel van Stichting Careander (2001-2011), de Wmo-raad (2007-2016), het reizigerspanel van ViaVé en haar voorganger Regiotaxi Gelderland (vanaf 2007) en het Gehandicapten Beraad Elburg (vanaf 2015). De inbreng en betrokkenheid van de heer Van der Burg bij deze overlegorganen wordt bijzonder gewaardeerd door de betreffende organen.
De heer Peter Martinus van der Burg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jennigje Balk-Klein

Samen met haar echtgenoot Albertus Johannes Balk werd zij in 1968 eigenaar van het Elburgse familiebedrijf Scheepswerf Balk. Toen haar echtgenoot in 1998 plotseling overleed, heeft zij samen met haar kinderen het bedrijf draaiende gehouden. In 1999 heeft zij de dagelijkse leiding over Scheepswerf Balk overgedragen aan haar zoon, maar bleef zij betrokken bij het bedrijf. Zij ging de administratie verzorgen. In 2004 is Scheepswerf Balk verhuisd naar Urk, waar het is doorgegroeid tot een internationaal opererend bedrijf onder de naam Balk Shipyard. In 2019 ging zij met pensioen. Vanaf 2004 ging zij daarnaast vrijwilligerswerk doen. Van 2004 tot 2020 was zijvrijwilligster bij het woonzorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof in Elburg, waar zij optrad als gastvrouw bij de weekafsluiting. Vanaf 2008 is mevrouw Balk-Kleinook vrijwilliger bij de Hervormde Vrouwen Dienst, wijk Oost, van de Hervormde Gemeente Elburg. Zij bezoekt oudere gemeenteleden boven de 75 jaar en brengt ze een attentie rond de feestdagen en hun verjaardag. Eveneens vanaf 2008, is mevrouw Balk-Kleinvrijwilligster bij de zorglocatie De Voord van Stichting Zorgverlening Het Baken in Elburg. Zij ondersteunt in die rol de organisatie van de kerkdiensten en begeleidt de bewoners naar/van de diensten. Van 2010 tot 2020 was zij wijkhoofd van de collecte in Elburg voor HandicapNL. Zij maakte in die rol straatindelingen, zijbezorgde de collectebussen, zij nam de collectebussen weer in en zij hielp mee bij het tellen van de opbrengst. Vanaf 2013 kan ook Museum Sjoel Elburg rekenen op de vrijwillige hulp van mevrouw Balk-Klein. Zij is in het museum gastvrouw, zij verricht baliewerkzaamheden, zij helpt in de museumwinkel en zij verricht andere hand- en spandiensten. Tot slot is zij vanaf 2018 ook nog vrijwilliger bij de Arubaanse E Solo Foundation, die samen met Arubaanse partners ernaar streeft om een gezond(er) gewicht van Arubaanse kinderen te realiseren. Zij is onder meer fondsenwerver voor deze stichting.
Mevrouw Jennigje Balk-Klein is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Marrigje  van de Poll-Companjen

De vrijwillige verdiensten van mevrouw Marrigje van de Poll-Companjen zijn begonnen in 1968. Samen met haar echtgenoot was zij in 1968 medeoprichter van de interkerkelijke jeugdgroep Adfontes te Oldebroek en organiseerde ze tot 1971 tal van activiteiten. Van 1986 tot 2005 was ze vrijwilligster bij stichting Evangelie & Moslims, alwaar ze kwetsbare moslimgezinnen ondersteunde. Van 1996 tot 2003 had mevrouw Van de Poll-Companjen verschillende vrijwilligersfuncties bij de Baptistengemeente Ede. Ze was lid van de Werkgroep Zending en had als taken: begeleiden van geïnteresseerden in de zending en zendelingen die op verlof waren en het meedenken bij het uitzetten van beleid. Van 1999 tot 2003 was ze diacones: ze bezocht hiervoor wekelijks verschillende mensen uit de kerk en ondersteunde hen op geestelijk, mentaal en praktisch gebied. Mevrouw Van de Poll-Companjen is vanaf 2005 tot heden vrijwilligster binnen De Hullen in Oldebroek. Ze ondersteunt een community bij het ontbijt en het koffiedrinken in de huiskamer met de bewoners. Ook heeft zij, samen met haar man, voogdij over een bewoner binnen Het Baken. Ze heeft daarnaast verschillende jaren in de lokale cliëntenraad van Zorgcentrum De Hullen gezeten. Mevrouw Van de Poll-Companjen is verder zeer betrokken en actief binnen de Vrije Evangelische Gemeente Elburg. Zo maakt ze al jarenlang het kerkgebouw schoon. Daarnaast verricht ze allerlei hand- en spandiensten op praktisch gebied. Vanaf de opening in 2008 is mevrouw Van de Poll-Companjen als vrijwilligster nauw betrokken bij Museum Sjoel Elburg. Vanaf het eerste begin vervult ze de rol van suppoost/gastvrouw en is ze tevens verantwoordelijk voor de catering. Sinds 2010 maakt ze deel uit van de werkgroep museumwinkel en is ze in die hoedanigheid mede verantwoordelijk voor de keuze en aanschaf van artikelen, zoals boeken en kleine cadeautjes, die in de Sjoel worden verkocht. Voor het museum is een kring van Vrienden die een financiële bijdrage levert van groot belang. Mede door de inzet en wervende capaciteiten van mevrouw Van de Poll-Companjen is aan de terugloop van het aantal donateurs een halt toegeroepen. Tot op de dag van vandaag is de aanwas aan nieuwe donateurs grotendeels het gevolg van haar inzet.
De heer Rijk van de Poll was al op jonge leeftijd actief als vrijwilliger. In 1968 was hij samen met zijn echtgenote medeoprichter en tot 1971 gaf hij mede leiding aan de interkerkelijke jeugdgroep Adfontes te Oldebroek. Ook besturen en leidinggeven zat hem in het bloed. Van 1986 tot 2005 was hij vrijwilliger en bestuurslid bij Stichting Evangelie & Moslims te Ede, een organisatie die zich inzet voor de ondersteuning van moslimgezinnen in moeilijke/kwetsbare situaties.Van 1992 tot 2000 was hij bestuurslid/voorzitter van de Evangelische Zendings Alliantie (EZA) te Driebergen, een landelijk opererend samenwerkingsverband tussen missionaire organisaties en plaatselijke kerkgemeenschappen. Vanaf 1992 tot 2002 was de heer Van de Poll in verschillende leidinggevende functies actief binnen de Baptistengemeente Ede: van 1992-1994 als kringleider, van 1994-1997 als wijkoudste en van 1997-2002 als voorzitter van de kerkenraad. De heer Van de Poll en zijn echtgenote woonden nog maar nauwelijks in Elburg, of ook daar gingen ze zich als vrijwilligers inzetten. Hij en zijn echtgenote zijn zeer betrokken leden van Vrije Evangelische Gemeente Elburg (VEG). Van 2006 -2008 was de heer Van de Poll ouderling bij de VEG en van 2008-2012 was hij voorzitter van de kerkenraad. Tot op de dag van vandaag wordt hij door de huidige kerkenraad nog regelmatig gevraagd om advies bij ingewikkelde of gevoelige onderwerpen. De heer Van de Poll was algemeen bestuurslid van de ChristenUnie Elburg in de periode van 2008 tot 2013. Ook heeft hij zitting gehad in de commissie die destijds het verkiezingsprogramma heeft opgesteld. Ook na zijn bestuursperiode bleef hij betrokken bij de partij en de mensen die zich hiervoor inzetten. De heer Van de Poll is vanaf 2008 als plaatsvervangend voorzitter van het Vriendenbestuur verbonden aan Museum Sjoel Elburg. Hij is daarnaast belast met de coördinatie en inroostering van de 65 suppoosten die als gastheer/gastvrouw actief zijn voor de Sjoel. Eveneens heeft hij vanaf 2008 in het winterseizoen elke 14 dagen bij groepen die Bijbels Hebreeuws volgden, assistentie verleend. De heer Van de Poll is sinds 2015 lid van de Lokale Cliëntenraad van De Voord in Elburg, onderdeel van Zorgverlening Het Baken. De Lokale Cliëntenraad zet zich pro deo in ten behoeve van de belangen van de bewoners en cliënten. Daarnaast hebben de heer Van de Poll en zijn echtgenote zich als mantelzorgers meerdere jaren ontfermd over diverse oudere en kwetsbare mensen in hun omgeving.