Nieuws

Arnhem vult de gemeentekas na coronajaar

De gemeente Arnhem is niet rijk, waarschuwt wethouder Paping.
De gemeente Arnhem is niet rijk, waarschuwt wethouder Paping. © ANP
ARNHEM - De coronacrisis leidt er in Arnhem allerminst toe dat de financiële situatie van de gemeente achteruit gaat. Afgelopen jaar werd er 13 miljoen euro extra aan de spaarpot toegevoegd en ook dit jaar lijkt ruim 8 miljoen euro beter uit te pakken dan waarop was gerekend, blijkt uit cijfers van het stadsbestuur.
De meevaller is onder meer te danken aan Den Haag. De staat compenseerde meer coronakosten dan Arnhem dacht, legt wethouder Ronald Paping uit. Ook konden door corona bijvoorbeeld veel activiteiten en evenementen niet doorgaan. Dat betekende dat de gemeente minder rekeningen hoefde te betalen.
Ook op het armoedebudget houdt de gemeente geld over. Verder gaf Arnhem vorig jaar ruim 4,1 miljoen euro minder uit aan uitkeringen dan begroot. De Rijnstad investeerde al vele miljoenen om het tekort daarop terug te dringen en dat heeft nu zijn effect, betoogt wethouder Martien Louwers. "We zitten veel meer in de wijken en werken beter samen. Je ziet steeds meer mensen uit de bijstand uitstromen."
De ambitie om nog deze bestuursperiode 500 inwoners meer uit de bijstand te halen dan het landelijk gemiddelde, denkt Louwers dan ook te gaan halen.

'Lichtere zorg'

Ook de alsmaar stijgende kosten op jeugdzorg zijn een halt toegeroepen, weet wethouder Bob Roelofs. Waar dat jarenlang, net als in veel andere gemeenten, het financiële struikelblok was, lopen die nu in de pas met de begroting. "We hebben veel lichtere vormen van zorg aan kunnen bieden", legt Roelofs uit. "Ook is dit een effect van de strengere beleidsregels."

Winst op grond

Een van de grootste financiële klappers is de winst op het gemeentelijke grondbezit van bijna 6 miljoen euro. Die heeft te maken met gewijzigde regels op dat gebied, verduidelijkt wethouder Roeland van der Zee. "Waar je voorheen je winst nam bij de eventuele verkoop, moet dat nu tussentijds." En die herwaardering van het grondbezit, levert in Arnhem dus een flinke plus op. Geen 'echte inkomsten', maar wel een boekhoudkundig voordeel.

Voldoen aan verplichtingen

Al met al kan Arnhem beter dan in voorgaande jaren aan de financiële verplichtingen voldoen. Wethouder Paping verwacht dat Arnhem ook de komende jaren financieel nog goed zit. Als de verwachtingen uitkomen, kan er over 2021 ruim 8 miljoen euro meer worden bijgeschreven dan verwacht.

Niet rijk

Wel waakt Paping voor te veel enthousiasme. "We zijn geen rijke gemeente", waarschuwt hij. Ondertussen is het ook een kwestie van 'doorpakken' op de eerder vastgestelde herstelagenda waarmee het college wil laten zien juist in crisistijd te investeren in de stad, benadrukt wethouder Jan van Dellen. Zelf zegt hij veel te hebben moeten investeren in de dienstverlening van de gemeente. "Door corona komen er bij ons echt veel meer vragen binnen."

Zie ook: