Nieuws

Arnhemmer betaalt dit jaar twee tientjes meer na afvalperikelen

Een stembus voor het afvalreferendum afgelopen maart.
Een stembus voor het afvalreferendum afgelopen maart. © Omroep Gelderland
ARNHEM - Gemiddeld betaalt een Arnhems huishouden dit jaar 18 euro meer voor zijn afval dan vooraf bedacht was. Dat komt doordat Arnhem dit jaar begon door de inwoners te laten betalen per zak restafval (diftar), maar na een referendum van dat beleid afstapt.
Het getal van 18 euro volgt uit de berekeningen van het college, dat het huidige beleid per 1 juni omgooit omdat de inwoners daar in een referendum om vroegen. De gemeenteraad volgde dat geluid. Daardoor gaan per 1 juni de ondergrondse containers van het slot en vervalt op die datum de 80 eurocent die je moet betalen voor elke aangeboden zak restafval. Ook worden dan stapsgewijs alle openingen weer vergroot en geschikt gemaakt voor 60 literzakken.
Vanaf juni gaat elke inwoner dan weer één vast tarief betalen. Volgens het college gaat dit bedrag onder meer omhoog omdat zij ervan uitgaat dat Arnhemmers minder goed gaan scheiden, zoals dat voor diftar het geval was. Doordat de hoeveelheid restafval dan weer toe zou nemen gaan de ophaal- en verwerkingskosten daarvan met ruim een miljoen euro omhoog voor het resterende deel van dit jaar.

Milieukar voor grofvuil

Er worden minder bijplaatsingen van grofvuil rondom de containers verwacht. De daling van kosten voor die ververwerking schat het college op 120.000 euro. Daar staat tegenover dat de invoering van de 'milieukar' die per 1 juli klein grofvuil in de wijken op moet komen halen weer geld kost.
Verder zijn er eenmalige kosten die doorbelast worden aan de burger. Het verwijderen van de containerversmallingen kost 175.000 euro. Voor alle administratie en communicatie rondom de wijzigingen denkt het college nog eens 250.000 euro kwijt te zijn.
Want de belastingaanslag wordt er niet eenvoudiger op dit jaar. Voor de eerste vijf maanden zal deze deels bestaan uit een variabel deel van 80 eurocent voor elke keer dat een inwoner zijn pas voor een restafvalcontainer heeft gehouden. Het vaste deel dat daar ook bij hoorde, was al een jaar vooruit betaald. De laatste zeven maanden daarvan worden terugbetaald en daarvoor in de plaats betaalt een eenpersoonshuishouden 131,95 euro en een meerpersoonshuishouden 176,40 euro aan vast tarief voor juni tot en met december.

Gemiddeld 259 euro

Uiteindelijk zal het gemiddelde huishouden daarmee dit jaar 259 euro aan afvalstoffenheffing betalen, rekent het college voor. Met diftar was de aanname dat die op 241 euro was uitgekomen.
Wat dit voor volgend jaar betekent, is onduidelijk. De nieuwe wethouder Bob Roelofs mag zich daarover buigen. Hij komt later dit jaar met voorstellen hoe hij het afvalbeleid wil gaan organiseren. Zeker is dat hij de optie om restafval en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pbd) achteraf door machines te laten scheiden daarin meeneemt, laat hij de gemeenteraad weten.

1,8 miljoen euro extra lasten

Een open eindje is nog de mogelijke financiële tegenvaller omdat diftar minder inkomsten voor de gemeente opleverde dan gepland. Er wordt namelijk minder restafval aangeboden dan verwacht. Het college gaat daarbij uit van een inkomstenverlies van 625.000 euro, die nog niet is verwerkt. Ook zullen de investeringen in de trommelverkleiningen en de toegangscontrolesystemen van de ondergrondse containers dit jaar in één keer worden afgeschreven, omdat die niet meer nodig zijn. Dat levert een eenmalige last van 1,2 miljoen euro op.
De gemeenteraad zal de voorgestelde wijzigingen voor dit jaar nog goed moeten keuren.

Zie ook: