Nieuws

Geplande windmolens in Culemborg mogelijk kleiner

Windmolens die al in Culemborg staan.
Windmolens die al in Culemborg staan. © Omroep Gelderland
CULEMBORG - De zes geplande windmolens in het buitengebied van Culemborg zouden een stuk lager kunnen uitvallen dan in eerste instantie bedoeld was. Dat is de strekking van de motie, die de gemeenteraad van Culemborg heeft aangenomen.
Oorspronkelijk was het idee van de initiatiefnemers de molens een zogenoemde tiphoogte van 270 meter te geven. Dat zou betekenen dat er zes molens met een hoogte van bijna de Eiffeltoren ten zuiden van de provinciale weg N320 zouden verrijzen. Tegen dat plan kwam veel verzet, zowel vanuit de politiek als daarbuiten.
Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.
Geplande windmolens in Culemborg mogelijk kleiner

Zo klein mogelijk

Nu heeft de meerderheid van de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin in eerste instantie stond dat bij de wijziging van het bestemmingsplan uit moet worden gegaan van een ashoogte van maximaal 140 meter. Die motie is na een aantal dagen gewijzigd in die zin dat er een maximale opbrengst geformuleerd is en daaraan zo klein mogelijke windmolens gekoppeld worden.
Een eerder plan om de molens te beperken tot 210 meter hoogte zou niet haalbaar zijn en is daarmee van de baan, maar blijft wel het streven. Daarmee hoopt de gemeenteraad meer invloed te houden op wat er werkelijk aan molens gaat verrijzen. Het lijkt te gaan om vier of vijf windmolens van ongeveer 210 meter hoogte.
Het is nog niet duidelijk of die lagere windmolens er ook gaan komen. De initiatiefnemers, waaronder energiebedrijf Eneco, hebben in het proces steeds aangegeven dat de hoge windmolens van 270 meter nodig zijn om het project rendabel te maken. De vraag is of kleinere molens voldoende energie leveren om datzelfde te doen.