Nieuws

Twee derde inwoners Bronckhorst (zeer) negatief tegenover komst windmolens

Archieffoto protestactie gemeente Bronckhorst oktober 2019
Archieffoto protestactie gemeente Bronckhorst oktober 2019 © Omroep Gelderland
HENGELO - Bijna twee derde van de inwoners uit de gemeente Bronckhorst wil geen windmolens. Ze staan (zeer) negatief tegenover de komst van molens. En dat terwijl ruim de helft (55 procent) wel positief is over de energietransitie in zijn algemeen. Dat blijkt uit een onderzoek van een onderzoeksbureau waaraan bijna 3500 mensen hebben meegedaan.
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat er veel wantrouwen is tussen burgers, belanghebbenden en de gemeente Bronckhorst. Het onderzoeksbureau adviseert de gemeente om de relatie te verbeteren en samen op te trekken.

Onderzoek alternatieven

Wat verder opvalt volgens de onderzoekers is dat mensen die de enquête hebben ingevuld willen dat er eerst gekeken moet worden naar alternatieven voor windenergie. "Kernenergie kwam voorbij, en ook, al denk ik niet dat het mag: koop het af zodat windmolens op zee geplaatst worden", somt onderzoeker Mirjam Smulders op. Daarnaast moet in de gemeente ook rekening gehouden worden met de technische ontwikkelingen.
Een groot deel van inwoners vindt het belangrijk om mee te denken en advies te geven. Bijna driekwart van de ondervraagden wil betrokken worden over de locatie waar windmolens eventueel moeten komen. Ook vindt een groot deel het belangrijk dat ze mogen meepraten over de inpassing in het landschap.
Na de digitale presentatie van het onderzoek konden mensen via een chatfunctie vragen stellen. Uit die vragen komt naar voren dat mensen kritisch zijn op de vraagstelling van het onderzoek. 'De vragenlijst voelt heel sturend' is een veel gestelde vraag.
Onderzoeker Karin du Long erkent dat het ingewikkeld is: "We hebben goed nagedacht over hoe we de vragen moesten formuleren. Het voelt gek dat het besluit is opgeschort tot 2022 en dat we nu over de kaders praten. We hebben die zorg in het rapport ook weergegeven."

Hoe zag het onderzoek eruit?

Vorig jaar heeft onderzoeksbureau Het PON & Telos een enquête uitgezet onder ruim 16.000 huishoudens in de gemeente. Eén op de vijf huishoudens heeft uiteindelijk een vragenlijst, digitaal of schriftelijk, ingevuld. Daarnaast zijn er digitale gesprekken gevoerd met belangenorganisaties. Dit varieert van landbouworganisaties tot actiegroepen tot dorpsbelangenorganisaties.
Screenshot van digitale presentatie onderzoek windenergie
Screenshot van digitale presentatie onderzoek windenergie © Omroep Gelderland

Jongeren niet gehoord

De onderzoekers hebben moeite gedaan om ook jongeren bij het onderzoek te betrekken. "We hebben een aantal jongeren uitgenodigd, maar helaas hebben ze zich allemaal afgemeld voor het gesprek", legt Smulders uit. "Voor de gemeente zou het een aandachtspunt kunnen zijn om met jongeren te praten over deze thematiek."

Hoe nu verder?

In Bronckhorst is veel onrust ontstaan over de mogelijke komst van windmolens. Er zijn diverse protestacties geweest en daarnaast heeft de gemeenteraad meerdere keren over windenergie gesproken. In oktober 2019 is uiteindelijk besloten dat er tot 2022 geen windmolens worden gebouwd. Wel wil het college dat er kaders worden gesteld waarin duidelijk wordt aangegeven wat de voorwaarden zijn voor de komst van molens. Burgers moeten hierbij betrokken worden.
De afgelopen periode hebben experts op het gebied van landschap, participatie en gezondheid hun kennis gedeeld met mensen via digitale bijeenkomsten. Nu zijn dus de onderzoeksresultaten bekend. Hieruit moet nu een voorstel komen van het college van burgemeester en wethouders. Dat voorstel wordt op 1 juli in de gemeenteraad van Bronckhorst besproken.

Zie ook: