Nieuws

Plastic korrels in de IJssel: Zutphen wil dat de vervuiler alsnog betaalt

ZUTPHEN - Daly Plastics uit Zutphen moet aansprakelijk worden gesteld voor het vervuilen van de IJssel met plastic korrels. Dat staat in een motie die Zutphense gemeenteraad dinsdagavond unaniem heeft aangenomen.
De raadsleden zijn van mening dat de gemeente moet opkomen voor een schone IJssel en steunden daarom de motie van de PvdA, D66 en GroenLinks. Deze partijen vinden dat vervuilers zouden moeten betalen voor de milieuschade en de eventuele kosten van het opruimen.

Geen boete

In de motie wordt expliciet verwezen naar het Zutphense bedrijf Daly Plastics, dat eind vorig jaar op de vingers is getikt voor het 'lekken' van nurdles. Deze minuscule plastic korrels kwamen via het bedrijf in het riool, waarna Waterschap Rijn en IJssel ze in de rioolwaterzuivering (RWZI) aantrof. De korrels glippen door de filters van de zuivering en komen bij het lozen van het 'schone' water vervolgens in de IJssel terecht.
Het bedrijf, dat van gebruikt plastic nieuwe plastic korrels maakt, is destijds gesommeerd maatregelen te treffen om verdere vervuiling te voorkomen. "De oplossing blijkt het inbouwen van extra filters in hun installaties", liet wethouder Laura Werger in december weten. Uit een recente controle blijkt echter dat er nog steeds kleine plastic deeltjes doorglippen.

Last onder dwangsom

Volgens Werger zijn in overleg met de Omgevingsdienst Achtehroek (ODA) maatregelen genomen, maar bleek bij de hercontrole vorige week dat die onvoldoende zijn. "Dat betekent ook dat de ODA een brief met een aankondiging heeft laten uitsturen aan Daly Plastics, met de mededeling dat zij een last onder dwangsom vastgesteld hebben", zei Werger dinsdagavond.
Volgens de wethouder wordt er dus momenteel gehandhaafd en ingegrepen. Ook laat ze weten dat het bedrijf direct nieuwe maatregelen heeft genomen. "Het verladen gebeurt nu binnen in een pand, zodat ze daar kunnen schoonmaken en de korrels niet buiten weg kunnen stuiven."
Eerder al plaatste het bedrijf korven in de putten op het terrein, waar de korrels door tegengehouden moeten worden. “Dat laat onverlet dat wij uitermate alert zijn, met de ODA en het waterschap, op wat er gebeurt en constant hercontroles uitvoeren", aldus Werger.

Onderzoek

Volgens raadslid Dolf Logeman gaat de motie niet alleen over het Zutphense bedrijf, maar over alle bedrijven. “Het is volstrekt duidelijk dat het probleem bij Daly Plastics begint, maar het is ook volstrekt duidelijk dat het niet bij Daly Plastics eindigt", zei het GroenLinks raadslid.
De gemeenteraad wil bovendien weten of Daly Plastics de enige vervuiler is, of dat er ook andere partijen zijn die voor microplastics zorgen in de rivier. Zij geeft het college de opdracht om dit met andere IJsselgemeenten, waaronder Zwolle, te gaan onderzoeken. "Zodat we op lange termijn nagaan hoe vervuiling kan worden voorkomen."
Onderzoekers van Schone Rivieren troffen bij hun meting in december grote hoeveelheden plastic korrels aan in Zutphen:
Duizenden plastic korrels spoelen aan bij Zutphen

Zie ook: