Nieuws

Dieren tellen valt nog niet mee

Dieren tellen valt nog niet mee
Hoe kun je het beste dieren in natuurgebieden tellen? Die vraag legt Staatsbosbeheer neer bij  de universiteit van Wageningen.
WAGENINGEN - Hoe kun je het beste dieren in natuurgebieden tellen? Die vraag legt Staatsbosbeheer neer bij  de universiteit van Wageningen.
Aanleiding is een foutje bij het tellen van wilde runderen in natuurgebied de Oostvaardersplassen in Flevoland. Staatsbosbeheer telde daar veel dieren dubbel.
Inmiddels is duidelijk dat er 142 runderen minder rondlopen dat Staatsbosbeheer had geteld. Die zijn dus niet doodgegaan, maar hebben er nooit rondgelopen.