Nieuws

Komt er ooit een nieuwe Knorhof? 'Ik had de megastal graag allang herbouwd'

De brandende megastal in Erichem.
De brandende megastal in Erichem. © Omroep Gelderland
ERICHEM - Door het rapport 'Stalbranden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarin de vloer wordt aangeveegd met de brandveiligheid in veestallen, ligt de Knorhof in Erichem ineens weer onder het vergrootglas. De stal brandde vier jaar geleden af, 20.000 varkens vonden de dood. Eigenaar Sebava wil op de plek van de afgebrande megastal een nieuwe stal bouwen, maar hoe kansrijk is dat voornemen?
Een nieuwe vergunning voor een nieuwe Knorhof is er nog niet, zegt de provincie Gelderland. Voor het afgeven van een vergunning is namelijk inzicht nodig in de gevolgen voor het milieu. Die staan in de milieueffectrapportage.
De Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) in Utrecht heeft het rapport bekeken en vindt dat er informatie ontbreekt om de geureffecten en geurbeperkende maatregelen van de nieuwe megastal te beoordelen. Zij adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over de vergunning.
Het wachten is op een aanpassing van de aanvraag door het bedrijf. Tot die tijd is de aanvraag aangehouden, zegt de provincie.
Hoe moeilijk kan het zijn?
In de mer-stukken staat dat de afgebrande Knorhof plaats heeft voor bijna 26.000 varkens. Directeur Maarten Verdoorn van Sebava zegt dat de aanpassingen al zijn ingediend en dat het om zo'n 20.000 varkens gaat.
Beelden van de verwoestende stalbrand in Erichem.
Hij zegt niet te weten waarom het zolang duurt. "Ik had graag allang herbouwd, maar het gaat over details", reageert hij. "Je kunt je afvragen: hoe moeilijk kan het zijn? Nou, heel moeilijk dus."
Verdoorn zegt 'geen flauw idee' te hebben wanneer de herbouw van de varkensstal in Erichem kan beginnen.
Varkens in Nood wil in Erichem helemaal geen nieuwe varkensstal. De stichting schakelde milieuadviseur Marcel Middelkamp uit Almelo in. Die verzocht de provincie de oorspronkelijke milieuvergunning voor de Knorhof in Erichem, die stamt uit 2010, in te trekken. De zaak kwam vorig jaar voor bij de rechtbank.
Middelkamp verloor, maar daarmee is de zaak nog niet voorbij. In januari van dit jaar oordeelde het Europese Hof van Justitie in Luxemburg dat belanghebbenden in een milieuzaak die géén zienswijze hebben ingediend tegen een vergunning van een groot bedrijf, toch toegang hebben tot de rechter. Dat is geregeld in het Verdrag van Aarhus in 1998, legt Middelkamp uit.
Beelden van een dag na de brand.
"We (Varkens in Noord, red.) hebben op basis van dat verdrag alsnog beroep ingesteld tegen die vergunning uit 2010. En ik heb goede hoop dat we die zaak winnen", zegt de Almelose milieuadviseur. Sleutel zijn de rechten in die vergunning van 2010.

Zwaardere eisen

Volgens Middelkamp zijn de eisen voor een nieuwe omgevingsvergunning voor een varkensstal veel zwaarder. Als de eigenaar geen aanspraak meer kan maken op oude rechten van de vergunning uit 2010, kan op de plek van de afgebrande Knorhof geen nieuwe varkensstal komen, betoogt de juridisch adviseur van Varkens in Nood.
Het beroep tegen de vergunning zou dienen op 8 maart, maar Middelkamp heeft uitstel aangevraagd en gekregen. Hij zegt meer tijd nodig te hebben om na de uitspraak van het Europese Hof de kwestie 'Knorhof' grondig te kunnen voorbereiden.
"De Europese uitspraak betekent dat belanghebbenden jarenlang zijn voorgelogen over hun weerstand tegen plannen", zegt de Almelose adviseur. "Want je kunt dus wel degelijk in beroep gaan tegen een vergunning, zelfs al heb je in eerste instantie geen zienswijze ingediend."
Hij laakt de rol van de provincie in de kwestie-Knorhof: "Ze heeft het recht om de rechten op de vergunning van 2010 te vernietigen, zonder dat Sebava een schadeclaim kan indienen. Daar heb ik de provincie op gewezen, maar die trekt de oude rechten niet in. De provincie helpt hier gewoon een grote varkensboer."
In reactie op het rapport van de OVV zegt Landbouwminister Carola Schouten dat meer gedaan moet worden om stalbranden te voorkomen. Haar ministerie gaat onder meer kijken of de regels over brandveiligheid strenger moeten. "Er is een betere aanpak ter voorkoming van stalbranden nodig. Dat onderken ik. Er wordt een grotere verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV gevraagd en die moeten we nu gaan nemen", zegt Schouten.