Nieuws

Burger meer betrekken en helder communiceren, zegt Arnhems coalitieakkoord

Fractievoorzitters Eric Greving (PvdA), Leendert Combee (VVD), Mark Coenders (GroenLinks) en Lea Manders (Arnhem Centraal) bij de presentatie van het akkoord.
Fractievoorzitters Eric Greving (PvdA), Leendert Combee (VVD), Mark Coenders (GroenLinks) en Lea Manders (Arnhem Centraal) bij de presentatie van het akkoord. © Omroep Gelderland
ARNHEM - De burger meer betrekken en helder communiceren. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten uit het nieuwe Arnhemse coalitieakkoord dat GroenLinks, VVD en PvdA met Arnhem Centraal sloten na de breuk met D66 drie weken geleden. Zo moet er een maandelijkse politieke markt komen voorafgaand aan de raadsvergadering waar inwoners in gesprek kunnen met raadsleden en wethouders.
Zelfs nieuwe raadsleden hebben vaak wel vier jaar nodig om door de gemeentelijke stukken heen te leren komen, ziet Lea Manders (Arnhem Centraal). "Dus laten we eens beginnen om eenvoudig uit te leggen wat we nu eigenlijk op de agenda hebben staan en wat dat heeft opgeleverd. Zodat mensen het begrijpen, in plaats van in hopeloze agenda's te verdwalen."

Gratis grofvuil ophalen

Ook kunnen Arnhemmers vanaf volgend jaar één keer per maand gratis klein grofvuil in hun wijk wegbrengen. De nieuwe partners vinden verder dat toekomstige referenda uit heldere en objectieve vragen moeten bestaan. De communicatie over wat de keuze die de burger wordt voorgelegd betekent, moet bovendien beter.
Hoe precies, dat weet Mark Coenders (GroenLinks) nog niet. "Er zijn heel veel knappe koppen die daarover na kunnen gaan denken." Deze week stemden de inwoners van Arnhem nog tegen het huidige afvalbeleid in een volksraadpleging.
Er moeten verder meer ontmoetingsplekken in Arnhem-Zuid komen. De partijen willen horeca en terrassen in het gebied Kronenburg/Olympus.

'Springen op rijdende trein'

De plannen kosten ongeveer 1,5 miljoen euro, er wordt geen structureel geld voor vrijgemaakt. Volgens Manders is dat juist ook de insteek geweest, zodat er niet 'vooruit geregeerd' wordt. "We hebben natuurlijk maar een klein jaar en we springen eigenlijk op een rijdende trein." Als dat betekent dat het geld over een jaar ook weg is 'zou dat jammer zijn', erkent Manders. "Maar als dit succesvol is, kan ik me niet voorstellen dat een volgende coalitie het afschaft."
"Het is misschien veel geld, maar we vinden het belangrijk genoeg om dit te doen", stelt Coenders. "De gemeente is er ten slotte voor haar inwoners en daar gaan we nog veel meer werk van maken." Een verantwoorde investering dus, ook in crisistijd, meent Coenders.

'Vervelend, maar verstandig'

"Als VVD maken wij ons natuurlijk altijd zorgen om de financiële situatie", erkent Leendert Combee. "Maar we wilden deze situatie zo snel mogelijk oplossen in het belang van de stad. Daar horen nu eenmaal afspraken en bedragen bij. Voor de helft hebben we daar ruimte voor gezocht in de begroting en de andere helft komt uit de spaarpot. Dat is altijd vervelend, maar vonden we voor nu een verstandige keuze."
Verder blijven alle afspraken uit het vorige coalitieakkoord zoals ze zijn. Wel mag Arnhem Centraal tegen de plannen stemmen voor het nieuwe Stadstheater dat rond de 80 miljoen euro moet kosten. De lokalen hebben zich daar altijd tegen verzet en pleiten voor meer laagdrempelige evenementen. Hoewel die in een evaluatie worden meegenomen, zijn daar geen concrete afspraken over gemaakt. "Maar wij zijn ervan overtuigd dat dat goed gaat komen", klinkt Manders hoopvol.
Plannen als gratis naschoolse zwemles, beweegpleinen in wijken of kwalitatieve appartementen en woongemeenschappen voor ouderen, die wel in haar verkiezingsprogramma staan, zijn niet op tafel geweest, erkent Manders. "Maar veel van die punten worden voor ons gevoel al voldoende opgepakt. Dus vonden we het niet nodig die nog eens op te nemen."

'Niets van gekomen'

Over omgangsvormen, houding en toon werden geen aanvullende afspraken gemaakt, terwijl dat juist de reden was om met D66 te stoppen. Toch is daar volgens Manders wel over gesproken. "In het oorspronkelijke coalitieakkoord staat al dat er iets gedaan moet worden aan de cultuur binnen de raad. Daar is alleen niets van gekomen." Dat de vorige coalitie dat niet heeft opgepakt, heeft Manders 'verbaasd'. "Maar daar willen we dit jaar wel aandacht aan besteden." Een gesprek met burgemeester Ahmed Marcouch, zou daar volgens Manders een begin van kunnen zijn.
Volgens Coenders is dat een belangrijk gespreksonderwerp voor de hele gemeenteraad. "Maar wij hebben de afgelopen weken constructief met elkaar gesproken", wijst hij naar zijn coalitiegenoten. "Scherp op de inhoud, maar met het belang van de stad voor ogen."

Afvalbeleid naar Roelofs

Verder werd de nieuwe kandidaat-wethouder officieel gepresenteerd. Dat is Bob Roelofs, nu nog griffier voor de Provinciale Staten. Ook werd duidelijk dat de portefeuille cultuur doorschuift naar zijn collega Cathelijne Bouwkamp zodat de Arnhem Centraal-wethouder niet de besluiten voor het Stadstheater hoeft uit te voeren.
In ruil daarvoor krijgt Roelofs onder meer wel burgerparticipatie en het veelbesproken afvalbeleid. "Een enorme uitdaging. Een dossier dat ertoe doet", ziet Roelofs. "Mijn gedachten daarover houd ik nog even bij me."
Zijn wethouderschap is geslaagd als er in 2022 een sfeer is waarin mensen vinden dat een aantal dossiers goed zijn opgelost, stelt Roelofs. "Dat mensen zich echt beter betrokken en serieuzer genomen voelen." Hoe hij dat gaat doen? "Veel de stad ingaan, maar dat deed ik al."

'Bekerwinst gaan we vieren'

Wat hij verder nog kwijt wil? "Ik hoop dat we de bekerfinale winnen", blikt Roelofs vooruit op de wedstijd van Vitesse tegen Ajax. "Dan gaan we dat voor de tweede keer vieren in deze stad." Moeilijk in coronatijd, erkent hij. "Maar dat gaan we in Arnhem vast ook oplossen", sluit hij af met een knipoog.
Donderdagavond zullen de leden van Arnhem Centraal nog hun goedkeuring moeten geven aan de coalitieafspraken en de voordracht van Roelofs. Ook andere partijen zullen met hun leden spreken, legt Coenders uit. Volgende week woensdag staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. Dan zal die ook formeel besluiten of Roelofs de nieuwe wethouder wordt.

Zie ook: