Nieuws

Vee kan geen kant op bij stalbrand, Onderzoeksraad wil maatregelen

In Harskamp kostte een grote brand vorig jaar het leven aan duizenden kippen.
In Harskamp kostte een grote brand vorig jaar het leven aan duizenden kippen. © Damian Ruitenga/News United
BEUSICHEM - De brandveiligheid in veestallen moet beter. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na onderzoek. De OVV waarschuwt voor te grote veestallen. Doordat die steeds groter worden, is het risico dat bij een stalbrand zeer grote aantallen dieren om het leven komen.
OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem uit Wageningen zegt: "In de branche en bij de overheid is er te weinig aandacht voor de brandveiligheid van dieren in de steeds groter wordende stallen. De Nederlandse veehouderij dient zich op dat punt te verbeteren.”
In zijn rapport Stalbranden zegt de OVV dat plannen van de veehouderij, de Dierenbescherming en verzekeraars om het aantal stalbranden te verminderen 'niet het beoogde effect hebben gehad'. Het gemiddeld aantal dieren per jaar dat omkomt bij stalbranden is zelfs toegenomen, stelt de Onderzoeksraad.
De overheid legde in 2014 enkele brandveiligheidseisen wettelijk vast in het Bouwbesluit. Die regelgeving beperkt zich tot nieuwe stallen en stallen die vernieuwd worden. Voor het brandveiliger maken van de bestaande stallen is er nauwelijks wet- en regelgeving, zegt de OVV verder.
Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.
Vee kan geen kant op bij stalbrand, Onderzoeksraad wil maatregelen

'Gesloten stallen en geen vluchtmogelijkheden'

De Onderzoeksraad is van mening dat vee wordt gehouden in grote aantallen, in gesloten stallen en zonder vluchtmogelijkheden. "Grotere veehouderijen worden bovendien steeds meer uitgerust met technische installaties, die extra brandveiligheidsrisico’s opleveren. Dit vergt van veehouders meer deskundigheid op het gebied van veiligheidsmanagement zoals die bijvoorbeeld geldt in de industrie."
Hier ligt een taak voor de overheid, stelt de OVV. "Die zal eisen moeten stellen aan de deskundigheid van ondernemers die aansluiten bij de schaal van de onderneming en de risico’s die zich voordoen."
Veehouders worden door toenemende schaalvergroting voor steeds meer dieren verantwoordelijk.

Maatregelen

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet wat de OVV betreft het voortouw nemen om het probleem van de stalbranden te beteugelen. Die kan veehouders verplichten maatregelen te nemen op het gebied van brandveiligheid.
Tussen 2012 en 2020 waren er in onze provincie tien branden in varkensstallen. Daarbij kwamen in totaal bijna 30.000 varkens om. Er waren in acht jaar tijd ook dertien dodelijke branden in rund- en pluimveestallen. Vooral veel kippen kwamen daarbij om het leven, in totaal 150.000. In heel Nederland vonden 1,3 miljoen dieren bij stalbranden de dood.
Het OVV-onderzoek begon in 2019. In dat jaar overleden 176.000 dieren door een stalbrand, meldt Wakker Dier. Dat waren voornamelijk kippen maar ook varkens en koeien. Kippen en varkens hebben de kleinste kans om een stalbrand te overleven door de stallen waarin ze zitten. Die zijn zo ingericht dat het lastig is om alle dieren te bevrijden als er brand uitbreekt.

De brand in Erichem

Een brand die veel impact had, was die in Erichem, op 27 juli 2017. De stalbrand kostte het leven van alle 20.000 varkens om. Er werd meerdere keren een NL-Alert verstuurd vanwege de rook en asbest die vrijkwam.
Staleigenaar Sebava meldde twee jaar later te willen herbouwen en tegelijk uit te breiden. Dat stuitte op groot verzet. Gelderse Statenleden spraken van onbetrouwbaar handelen door het bedrijf.