Nieuws

Ozb-verhoging en forse bezuinigingen: zo moet Westervoort weer financieel gezond worden

De raad van Westervoort bijeen.
De raad van Westervoort bijeen. © Omroep Gelderland (archief
WESTERVOORT - De gemeenteraad van Westervoort heeft dinsdagavond ingestemd met het herstelplan dat de gemeente weer financieel gezond moet maken. Westervoort staat sinds begin 2021 onder preventief toezicht van de provincie, omdat er flinke tekorten zijn en de reserves opraken. Er moet aan de ene kant flink bezuinigd worden en aan de andere kant moet er meer geld binnenkomen, door bijvoorbeeld de ozb te verhogen.
Het college was van plan de ozb te verhogen met 10 procent: dat zou de gemeente ongeveer 300.000 euro opleveren. Met dit voorstel waren niet alle partijen het eens. Tijdens de raadsvergadering over het herstelplan dienden VVD, D66 en CDA daarom een amendement in om de ozb niet te verhogen met 10 procent, maar met maximaal 7 procent.
"Met zo'n enorme verhoging van 10 procent maak je Westervoort niet aantrekkelijker voor mensen die een huis willen kopen", aldus de fractievoorzitter van de VVD. Het amendement van de drie partijen werd uiteindelijk door een meerderheid aangenomen. Ook wordt de hondenbelasting verhoogd, maar minima kunnen dit kwijtgescholden krijgen, heeft een meerderheid van de raad besloten.

Bezuinigingen op de bieb

Daarnaast is ingestemd met een flink aantal bezuinigingsmaatregelen. De bezuinigingen op de bibliotheek gaan vooralsnog door. Dit betekent dat het budget voor de bieb vanaf 2023 wordt gehalveerd. De Liemerse organisatie Kunstwerk! - waar de bieb onder valt- maakt zich ernstige zorgen over de toekomst bij deze halvering.
GroenLinks probeerde met een amendement de bezuiniging op de bieb nog te verminderen, maar tevergeefs. Wethouder Breunissen geeft wel aan dat hij "er alles aan wil doen om de voorziening in stand te houden voor de inwoners van Westervoort". Hij gaat hierover in gesprek met het bestuur van de bibliotheek.
Ook zal er bezuinigd worden op 'groen en grijs' , dat wil zeggen: op groen in de openbare ruimte en op het onderhoud van bijvoorbeeld wegen. Daarnaast wordt bezuinigd op onder andere het Mantelzorgcompliment. Ook zal gekeken worden naar bezuinigingsmogelijkheden binnen 1Stroom, de ambtelijke organisatie van Westervoort en Duiven samen. Vanaf de nieuwe raadsperiode zal er ook geld bespaard worden door de wethoudersformatie te verlagen.

Goedkeuring van provincie

Het is de bedoeling dat het herstelplan inzet op de volledige realisatie van bezuinigingsmaatregelen en de wijze waarop en de termijn waarin de algemene reserve planmatig wordt aangevuld. Het herstelplan zal nu aangeboden worden aan de provincie ter goedkeuring. Half mei neemt de provincie dan een besluit over het herstelplan.