Nieuws

Oude IJsselstreek start met inkomenssteun

Oude IJsselstreek start met inkomenssteun
Oude IJsselstreek start met inkomenssteun © REGIO8 (archief
GENDRINGEN - Oude IJsselstreek wil uiterlijk begin april starten met het uitvoeren van Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Inwoners die vanwege de coronacrisis hun inkomen met minimaal dertig procent zagen dalen, krijgen eenmalig maximaal 1500 euro inkomenssteun.
Van onze mediapartner REGIO8
"Door de coronacrisis staat de bestaanszekerheid van veel mensen onder druk, waardoor zij hun noodzakelijke vaste lasten als huur, hypotheek, gas, water en licht niet meer kunnen betalen", aldus Oude IJsselstreek. "Deze problemen kunnen niet worden opgelost door het bestaande stelsel van sociale zekerheid en steunpakketten. Sommige huishouden dreigen daarbij tussen wal en schip te raken."
Er zijn door de overheid geen nadere centrale regels vastgesteld voor toekenning van de inkomenssteun, waardoor gemeenten daar zelf invulling aan mogen geven. Oude IJsselstreek heeft besloten een inkomensdaling van minimaal dertig procent te hanteren, voordat tot toekenning wordt overgegaan. Daarnaast kan het bedrag dat wordt toegekend vanuit de TONK oplopen tot maximaal 1500 euro en mogen mensen over maximaal 30.000 euro aan eigen vermogen beschikken.
Het kabinet besloot te starten met de TONK als een tegemoetkoming voor huishoudens die te maken hebben met inkomensterugval door de coronacrisis en daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. De TONK geldt, zo geeft de gemeente aan, met terugwerkende kracht van 1 januari tot en met 30 juni 2021. Voor de TONK is door de Rijksoverheid 130 miljoen euro vrijgemaakt, waarvan Oude IJsselstreek verwacht 260.000 euro te kunnen verdelen.

Niet alleen voor ondernemers

De eerdere ondersteuning vanuit de overheid was vooral gericht op ondernemers. Voor de TONK-regeling kan iedere inwoner van Oude IJsselstreek in aanmerking komen, mits wordt voldaan aan de gestelde eisen. Eind februari startte Montferland al met het uitvoeren van de TONK-regeling, waarmee de gemeente naar eigen zeggen de eerste in Nederland was.