Nieuws

'Er blijft straks niets meer over in Westervoort', grote zorgen over toekomst bibliotheek

bibliotheek Westervoort
bibliotheek Westervoort © Moran van der Wal
WESTERVOORT - "Bezuinigen op bibliotheekwerk is onmogelijk", zegt directeur Bert Frölich van Kunstwerk. De culturele organisatie in de Liemers maakt zich zorgen over de toekomst van de bieb. De gemeente Westervoort staat er financieel niet goed voor en wil de komende jaren flink bezuinigingen op onder meer de bibliotheek. Maandagavond worden de plannen besproken in een commissievergadering van de gemeente.
In december werd bekend dat Westervoort onder preventief toezicht zou komen van de provincie. Dit betekent dat de gemeente niet zomaar geld uit mag geven en een herstelplan moet maken om de begroting sluitend te krijgen.
In het plan staat dat de gemeente onder andere van plan is om vanaf 2023 50 procent te bezuinigen op de activiteiten van het bibliotheekwerk. Volgens Bert Frölich komt dat neer op bijna 35 procent op het totale budget. "Wat overblijft is 135.000 euro per jaar, waarvan het grootste gedeelte bestemd is voor de huur van het bibliotheekpand. Met dit budget is geen bibliotheek meer te runnen en zeker niet de wettelijke taken waaraan we moeten voldoen."
De directeur van Kunstwerk heeft eerder al een brief gestuurd aan alle raads- en commissieleden van Westervoort en doet maandagavond ook nog zijn verhaal in de commissievergadering. Hij vindt het plan onvoorstelbaar, aangezien er de afgelopen jaren al flink is bezuinigd op de bieb.
"In 2015 was er nog een totaalbudget van ongeveer 250.000 euro. De huisvesting en collectie is meer dan gehalveerd en het budget is gedaald in vijf jaar met bijna 60.000 euro."

Lezen en schrijven

Daarnaast maakt Frölich zich grote zorgen over het aantal laaggeletterden in het dorp. "Westervoort telt een meer dan gemiddeld aantal laaggeletterden in de gemeente, namelijk 14 procent. Gemiddeld in Nederland is dit 10 procent. Vanuit de bibliotheek worden nu nog allerlei cursussen en projecten georganiseerd om jong en oud beter te leren lezen en schrijven.
"Het aantal inwoners dat slecht kan lezen en schrijven en het aantal minder digitaal vaardige inwoners wordt alleen maar groter als de bezuinigingen door zullen gaan. Een bibliotheek is niet alleen een vestiging met wat boeken, maar veel meer dan dat."
Ook nu in coronatijd gaat het bibliotheekbezoek in Westervoort onverminderd door. "Drie keer in de week kunnen mensen boeken lenen en terugbrengen, op een vast moment. Dat loopt goed. Mocht de voorziening verdwijnen, blijft er bijna niks meer over in Westervoort."
De gemeenteraad van Westervoort zal -zoals het er nu naar uit ziet- op 23 maart een besluit nemen over de bezuinigingsvoorstellen.