Nieuws

Inwoners adviseren gemeente over de energietransitie

Zonnepanelen op alle daken, een goed idee?
Zonnepanelen op alle daken, een goed idee? © Regio Foodvalley
EDE - Zonnepanelen op daken, goed geïsoleerde huizen en wind- en zonneparken langs snelwegen en industrieterreinen. Zo gaan burgers in de regio Foodvalley kort gezegd het liefst de energietransitie aan. Energieparken op landbouwgrond, zijn ongewenst. Dat blijkt uit onderzoek door Populytics onder 1800 inwoners.
Volgens mensen uit Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen is er in hun regio ruimte voor zonnepanelen en windturbines daar waar het landschap niet aangetast wordt. Ook over kernernergie zijn burgers in de Foodvalley 'opvallend vaak positief', zegt Ingrid Lether, van het burgerforum dat op basis van het onderzoek advies uitbracht over de koers voor de regionale energietransitie.

Geen zonnepanelen op landbouwgrond

Maar wat de burger in de Foodvalley over het algemeen juist niet wil: energie-opwek op landbouwgrond. "In ons advies staat dan ook vermijd - als het enigszins kan - zon op land en met name zon op agrarische grond", zegt Lether.
In dat advies stelt het burgerforum ook dat lokaal zeggenschap in de energietransitie belangrijk is. "De lusten en de lasten moeten eerlijk verdeeld worden", legt Lether uit. "En de investeringen moeten profijtelijk zijn voor de regio, niet voor 'het grote boze buitenland'." De plannen voor energie-opwek zouden bovendien echt samen met de burger uitgewerkt moeten worden. "Dat is tot nu toe te weinig gebeurd." Het forum adviseert om een bewonerspanel op te richten dat structureel bij de energieplannen wordt betrokken.

Gewichtig

Het advies weegt zwaar mee in het opstellen van de uiteindelijke Regionale Energie Strategie (RES), vertelt Tjerk Wagenaar, voorzitter van het Stakeholderoverleg RES Regio Foodvalley. "Het advies van het burgerforum is verre van vrijblijvend." Alleen met 'hele goede motivaties' kan er van afgeweken worden, zegt hij.
Maar toch: "De beslissing of er al dan niet in bestaande ontwikkelingen geïntervenieerd gaat worden is aan gemeentes", voegt hij er nog wel aan toe. Hij kan niet zeggen of dit advies gevolgen heeft voor projecten die nu uitgewerkt worden, bijvoorbeeld voor de zonneveldplannen in Terschuur of in het Binnenveld tussen Ede en Wageningen.

Kernenergie

In de RES wordt aangegeven welke energiedoestelling de regio Foodvalley in 2030 wil realiseren en er wordt een doorkijk gegeven naar 2050. Voor 2030 is kernenergie in de regio niet een optie, stelt voorzitter Wagenaar. Maar mogelijk komt daar in de jaren daarna wel aandacht voor, omdat ook burgers aangaven daar positief over te zijn. "Dat zou me niks verbazen", zegt hij.
In totaal hebben bijna 1800 mensen uit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen meegedaan aan het onderzoek.