Nieuws

Dit vinden politieke partijen van de aanpak van criminaliteit

Drugspanden in de provincie worden regelmatig gevonden.
Drugspanden in de provincie worden regelmatig gevonden. © Drugspanden in de provincie worden regelmatig gevonden.
GELDERMALSEN - Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen en mogen we weer naar de stembus. Een van de belangrijkste verkiezingsthema's voor Gelderland is criminaliteit. Wij hebben hebben alle Gelderse kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen voorgelegd hoe ze denken over het politiebeleid. Niet iedereen heeft gereageerd op ons verzoek. Van de partijen die wel gereageerd hebben kunt u hieronder lezen hoe hun standpunt is.

50PLUS, Leendert Lodder, Putten. 26e op de lijst. Peiling 50 PLUS: 1 zetel

"Ouderen zijn steeds vaker de dupe van criminaliteit. Geweld tegen ouderen wordt niet geschuwd. Alle geweld is sowieso onaanvaardbaar, maar tegen weerloze mensen helemaal. 50plus staat voor een hardere aanpak van dit soort criminelen. Ondermijning is maatschappij ontwrichtend. Met name boeren met leegstaande schuren. Maar ook sportclubs zijn naast andere dekmantels zoals kappers, sportstudio’s en dat soort bedrijven, waar je niet direct een tastbare dienst aan levert, vatbaar voor inmenging van de onderwereld in de bovenwereld. Ook bestuurders worden slachtoffer van deze figuren. Daar moet groot op worden ingezet. Want als mensen (uit nood of onder bedreiging) daar eenmaal in zijn terecht gekomen, kunnen ze er bijna niet meer uit. Wij willen dat de Overheid een actievere rol gaat spelen in preventie, opsporing en vervolging, maar ook dat gedupeerden die “gevangen” zitten in het web van zo’n organisatie, veilig hun verhaal kunnen doen zonder dat zij zelf gevaar lopen en de daders kunnen worden opgespoord en berecht."

JA21, Derk Jan Eppink, 's-Gravenhage. 3e op de lijst. Peiling JA21: 1 zetel

NB: Eppink is geboren en getogen in Steenderen en deed zijn middelbare school in Doetinchem. Hij heeft jaren in het buitenland gewoond als Europarlementariër. Nu officieel 's-Gravenhage. Eppink noemt zichzelf een 'echte Achterhoeker'. Hij is de Gelderlander op de lijst van JA21.
"Criminaliteit is een groot probleem, zeker op het platteland. Rondtrekkende bendes, inbrekers en drugshandelaren opereren buiten het oog van de politie. Vroeger was er politie in de buurt of een dorp. Ik herinner me nog een politieman in Steenderen die een gevangenis met twee cellen in de tuin had. Nu moet een belaagde inwoner in Steenderen eindeloos wachten op politie vanuit Zutphen. Dit geeft misdadigers een voorsprong om hun zaken op het platteland te doen."

D66, Rob Jetten, Ubbergen. 2e op de lijst. Peiling D66: 15 zetels

"Buitengebieden zijn kwetsbaar voor criminaliteit. De betrekkelijke geïsoleerdheid en de toenemende leegstand maken dat het buitengebied kwetsbaar is voor allerlei vormen van (zware) criminaliteit. D66 investeert in opsporing en vervolging door veel geld vrij te maken voor politie, OM en rechtspraak, speciaal ook voor de bestrijding voor georganiseerde criminaliteit. Ook moeten we proactief letten op signalen van bedrijven die in de problemen komen en dus potentieel een doelwit vormen voor criminelen."
Partij voor de Dieren, Luuk van der Veer, Apeldoorn. 13e op de lijst. Peiling PvdD: 7 zetels
"Boeren moeten een fatsoenlijk salaris kunnen verdienen in een ander, beter landbouwsysteem. Boeren hebben nu soms moeite het hoofd boven water te houden. Dat maakt hen kwetsbaar voor criminelen die schuren zoeken voor de productie van drugs. Via intimidatie, bedreiging, en geweld kunnen boeren in de greep van deze criminelen komen. We willen we meer en beter opgeleide groene boa’s in het buitengebied. Deze kunnen dan beter optreden tegen dumping van (drugs)afval in de natuur, stroperij en andere milieudelicten. In het buitengebied is er soms ook sprake van illegale hondenhandel en - fokkerij, soms gecombineerd met andere illegale activiteiten.
Er komen wat ons betreft meer dierenpolitieagenten met voldoende bevoegdheden voor de opsporing en aanhouding van mensen die dieren hebben mishandeld. De dierenpolitie krijgt ook de bevoegdheid om het welzijn van dieren in de veehouderij te controleren."
SGP, Chris Stoffer, Elspeet. 2e op de lijst. Peiling SGP: 2 zetels
Criminaliteit. Gebrek aan politie in buitengebieden, drugsbendes profiteren daarvan, o.a. in het Rivierengebied en de Achterhoek.
"De SGP wil meer wijkagenten, zeker op het platteland. Zij zijn de onmisbare ogen en oren van de politie op straat. De norm van 1 wijkagent voor elke 5.000 inwoners is te laag. Daarnaast is het belangrijk dat de politie aanwezig is in plattelandsgebieden omdat je steeds meer ziet dat er drugsafval gedumpt wordt langs bosranden of in weilanden. Dit moet voorkomen worden. Preventie is in dit geval beter dan repressie. Niet alleen wijkagenten zijn nodig, maar ook rechercheurs die aan een bepaald gebied verbonden zijn. Die kunnen zich actief inzetten om lokale criminelen die zich bezighouden met georganiseerde misdaad op te sporen en voor de rechter te slepen."
PvdA, Charlotte Brand, Nijmegen. 15e op de lijst. Peiling PvdA: 12 zetels
"De PvdA kiest er voor om echt te investeren in voldoende stabiele een meerjarige budgetten om ons land veilig te houden. We kiezen voor meer wijkagenten juist ook in gebieden als Rivierengebied en de Achterhoek. Daarbij zetten we ook echt in op het aanpakken van drugsbendes, de echte criminelen die vaak hun drugsafval lozen in het buitengebied en daarmee ons leefmilieu vervuilen."
CDA, Jaco Geurts, Voorthuizen. 11e op de lijst. Peiling CDA: 20 zetels
"In Gelderland groeit de drugscriminaliteit, het afgelopen jaar zijn er bijvoorbeeld weer meer drugslabs ontmanteld. Het CDA wil hier steviger tegen optreden. Wij zetten daarom in op meer capaciteit voor de politie en met een ‘Deltaplan Ondermijning’ willen wij een integrale en meerjarige aanpak van drugscriminaliteit in ons land optuigen. In dit plan worden alle relevante partijen betrokken, van banken tot politie en van gemeenten tot het bedrijfsleven om drugscriminaliteit in Gelderland en de rest van Nederland stevig aan te pakken. Repressie en preventie staan hierbij centraal. Het CDA wil €400 miljoen vrijmaken voor de aanpak van drugscriminaliteit."