nieuws

Gemeente Wageningen gaat mensen met schulden eerder helpen

Door schulden hebben mensen steeds minder geld om van rond te komen
Door schulden hebben mensen steeds minder geld om van rond te komen © Pixabay
WAGENINGEN - De gemeente Wageningen gaat mensen met schulden vroegtijdig helpen om te voorkomen dat ze in een diepe schuldenput terechtkomen. Dat is mogelijk door een aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Sinds 1 januari dit jaar krijgen gemeenten in Nederland gegevens van onder meer nutsbedrijven, woningcorporaties en verzekeraars als mensen daar betalingsachterstanden hebben. Zo kan de gemeente makkelijk zien wie er in de financiële nood zit of dreigt te raken. Die mensen krijgen vanaf maart hulp aangeboden via het project Vroeg Eropaf Wageningen.

970 huishoudens

"Voorheen moesten we wachten totdat mensen zelf om hulp kwamen vragen", zegt wethouder Leo Bosland. "De grote groep mensen met schulden die niet in de bijstand zitten, konden we niet bereiken."
In Wageningen zijn 970 huishoudens met problematische schulden, berekende de gemeente. Ze hebben minimaal twee tot wel dertig schuldeisers. "Dan krijg je dat mensen de enveloppen niet meer open durven te maken en hun deur dicht houden uit angst voor een deurwaarder", vertelt wethouder Leon Bosland. De gemeente wil hen helpen en tegelijk voorkomen dat de groep met problematische schulden groeit.

Nieuw beveiligd informatiesysteem

Bosland geeft voorbeelden van wat de gemeente kan doen. "Soms komen mensen in aanmerking voor inkomensondersteuning terwijl ze dat niet wisten en kunnen we ze er snel op attenderen", zegt hij. En soms kan schuldinning tijdelijk worden stopgezet in overleg met de schuldeisers. "Dat je aan die schuldeisers doorgeeft dat je even tijd nodig hebt."
Voor het opslaan van de gegevens over betalingsachterstanden schaft de gemeente een nieuw beveiligd informatiesysteem aan. Daarnaast wordt de capaciteit bij de gemeentelijke hulporganisatie Startpunt met acht uren uitgebreid om de mensen in schulden te benaderen.

Amsterdam

De gemeente Wageningen volgt met Vroeg Eropaf het voorbeeld van Amsterdam. "Daar is deze aanpak beproeft en bleek dat de schuldenopbouw beperkt bleef", zegt de wethouder. Overigens kunnen alle gemeenten sinds 1 januari gebruik maken van de gegevensuitwisseling, maar is niet bekend hoeveel dat al doen.
Het project wordt uitgerold voorlopend op een nieuw armoedebeleid van de gemeente. Die wordt aan de gemeenteraad voorgelegd en de komende maanden nog verfijnd. "Het gaat om een verbetering", zegt wethouder Leo Bosland. Op steun voor mensen in armoede wordt in Wageningen niet bezuinigd.

Zie ook: