nieuws

Wethouders blijven zitten na discriminatierel: 'Ik snap niet dat je met zo weinig vertrouwen doorgaat'

Wethouders Martien Louwers en Jan van Dellen tijdens het debat.
Wethouders Martien Louwers en Jan van Dellen tijdens het debat. © Omroep Gelderland
ARNHEM - De verantwoordelijk wethouders in de Arnhemse discriminatieaffaire, Jan van Dellen (VVD) en Martien Louwers (PvdA), blijven zitten. Dat is de uitkomst van een heftig en slepend debat op donderdagochtend na een lange nacht vergaderen. Louwers kon daarbij slechts op steun van een kleine meerderheid rekenen.
Coalitiepartner D66 steunde de motie van wantrouwen namelijk, die haar tot aftreden had gedwongen. Maar omdat oppositiepartij Arnhem Centraal dat niet deed, haalde het voorstel geen meerderheid. De rest van de oppositie zegde het vertrouwen in de wethouder wel op. "Maar ik snap niet dat je als wethouder met zo weinig vertrouwen door wil gaan", zegt Mattijs Loor (D66) na afloop.
Toch is Louwers dat wel van plan. "Ik zal alles aangrijpen om het vertrouwen terug te winnen van de raad en de stad", toont ze zich aan het einde van het debat strijdvaardig.
De Universiteit van Tilburg deed in 2018 onderzoek naar discriminatie in Arnhem. Daaruit bleek dat de gemeente discrimineert in het personeelsbeleid. Ambtenaren besloten het jarenlang verborgen te houden, maar de wethouders hadden er wel van kunnen en moeten weten.
Meerdere malen bieden de bestuurders hun excuses aan. Beide wethouders bezworen te goeder trouw te hebben gehandeld en het rapport dat discriminatie aantoont nooit bewust te hebben achtergehouden. "Je kunt me bestuurlijke naïviteit verwijten", sprak Van Dellen.
Met zijn verhaal overtuigde hij de raad beter dan zijn collega. Hoewel de lichtere motie van afkeuring voor zijn handelen op dezelfde kleine meerderheid kon rekenen, kreeg de motie van wantrouwen aan zijn adres beduidend minder steun.
Louwers werd tijdens het bijna tien uur durende debat steviger door de raad onder vuur genomen. Ze erkent dat ze op meerdere momenten informatie kreeg, die op het bestaan van het rapport wees. "Ik had erop moeten staan om die stukken te krijgen en er meer bovenop moeten zitten." Ze vraagt zich af hoe het 'zo mis heeft kunnen gaan'. "Dat heb ik in mijn hele politieke carrière nog niet meegemaakt en ik neem mezelf dat bijzonder kwalijk."
Maar juist degene die zich gediscrimineerd hebben gevoeld, hebben recht op excuses, meent SP'er Gerrie Elfrink. Hij leest artikel 1 van de Grondwet voor. Volgens onderzoeker Hans Siebers wordt dat in Arnhem overschreden. "Beschermen en dienen we dat artikel? Ook als het pijnlijk wordt? Of staat het alleen voor de bühne hier op onze muur?", vraagt hij zich af.
"Het college is weggelopen van haar verantwoordelijkheid", ziet Klaartje van Dillen (CDA). "Voor het eerst in mijn leven voel ik plaatsvervangende schaamte richting mijn stad", betoogt Yildirm Usta (DENK Verenigd Arnhem). "Dit is onbehoorlijk bestuur. Het college had de juiste voelsprieten niet."
Bekijk hier de tv-reportage over de kwestie:
Wethouders blijven zitten na discriminatierel

Teleurgesteld over het resultaat

Nathalie Nede (ChristenUnie) werd tijdens de vergadering overladen door complimenten van collega's, omdat haar inspanningen ervoor zorgden dat het rapport boven tafel kwam.
Nede was teleurgesteld over het resultaat van de avond. "Onbegrijpelijk dat deze wethouders blijven zitten, nadat ze de raad verkeerd hebben geïnformeerd. Vreemd dat een aantal partijen dat accepteert. Kennelijk gaat het niet om de mensen die geraakt worden, maar zijn bestuurders belangrijker."
Een voorstel dat in de vroege ochtend wel een meerderheid haalde, was dat het college binnen 24 uur via de gemeentelijke communicatiekanalen excuses moet aanbieden aan de stad voor de vele gemaakte fouten. Ook moet het de raad voortaan sneller en vollediger van informatie voorzien als daarom wordt gevraagd en wordt de bestaande regeling voor klokkenluiders verbeterd en beter onder de aandacht gebracht.