nieuws

Apeldoorn wappert als laatste grote gemeente de regenboogvlag

Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. © Wikimedia Commons
APELDOORN - Als enige grote gemeente is Apeldoorn geen regenbooggemeente. Daar moet verandering in komen, vindt de Apeldoornse gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering vanavond zal een meerderheid daarom een motie steunen om ook hun gemeente actief op de bres te laten springen voor LHBTI'ers.
Regenbooggemeenten ontwikkelen beleid voor acceptatie van onder meer homo- en biseksuele mensen, transgenders en genderfluïde personen, of roepen anderen op hier werk van te maken. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met religieuze instanties om het taboe rond LHBTI'ers weg te nemen. Daarnaast speelt het verbeteren van het veiligheidsgevoel van deze groep een grote rol.

'Meer dan symboliek'

VVD opperde de motie en GroenLinks, die met het onderwerp al langer bezig was, haakte aan. Inmiddels steunt een meerderheid het initiatief: in ieder geval 20 raadsleden. Dat aantal loopt wellicht op tijdens de stemming. Dat betekent dat ook Apeldoorn zich regenbooggemeente mag gaan noemen.
En dat is meer dan 'symboliek', vindt fractievoorzitter van GroenLinks Danny Huizer: "Het geeft juist ook de mogelijkheid om met partijen in gesprek te gaan en te zorgen dat die jongen met homoseksuele gevoelens door zijn school niet wordt gevraagd een andere school te zoeken omdat klasgenootjes hem pesten, maar dat we ervoor zorgen dat het pesten stopt en kan worden voorkomen."

Al op de goede weg...

Huizer denkt dat de gemeente ook zonder het regenbooglabel al op de juiste weg is, gezien inclusief beleid dat Apeldoorn doorvoert. Toch is Apeldoorn als 'grote gemeente' (vanaf 100.000 inwoners) de laatste in Nederland om het label te adopteren. Onlangs nog volgde de gemeente Ede, als een-na-laatste.
Het GroenLinks-raadslid hoopt dat deze laatste stap de raad en het college extra slagkracht geven om werk te maken van discriminatie, pesten en uitsluiting. Zo kan er straks zogenoemd regenboogbeleid worden ingevoerd. En wappert ook in Apeldoorn de regenboogvlak vaker op het Huis van de Stad.