nieuws

Het Arnhemse 'discriminatieschandaal': wat weten we tot nu toe?

Het Arnhemse gemeentehuis.
Het Arnhemse gemeentehuis. © ANP
ARNHEM - Woensdagavond praat de Arnhemse gemeenteraad verder over het inmiddels veelbesproken 'discriminatie- en doofpotschandaal'. Dan wordt dieper ingegaan op de gang van zaken hoe het heeft kunnen gebeuren dat een discriminatierapport met harde conclusies jarenlang voor de buitenwereld verborgen bleef.
Dat onderzoek van de Universiteit van Tilburg toonde aan dat er gediscrimineerd wordt binnen de gemeente Arnhem bij het personeelsbeleid. Zo maken inwoners met een niet-westerse achtergrond minder kans op een baan. Ook zou hun salaris honderden euro's per maand lager zijn.
Wat uiteindelijk nog meer stof deed opwaaien dan deze resultaten zelf, is het feit dat ambtenaren vervolgens besloten deze resultaten voor de wethouders, gemeenteraad en dus ook burgers achter te houden. Al is de vraag of de wethouders er niet toch van wisten, onderwerp van discussie. Duidelijk is in elk geval dat ze ervan hadden moeten weten.
Er werd een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken rondom het discriminatierapport. Dat kwam afgelopen vrijdag naar buiten. Woensdagavond zullen de onderzoekers deze resultaten toelichten en kunnen raadsleden opheldering vragen. Het politieke debat met het college en tussen raadsfracties onderling, zal later plaatsvinden. Ook wordt er gestemd of bepaalde dossiers die het college over dit onderwerp nog altijd niet openbaar wil maken, toch openbaar moeten worden.

Wat ging er aan deze avond allemaal vooraf?

 • Op 17 november komt het discriminatierapport van professor Hans Siebers van de Universiteit van Tilburg voor het eerst officieel naar buiten, onder druk van raadslid Nathalie Nede (ChristenUnie). Zij is bijna een half jaar bezig geweest het rapport boven tafel te krijgen, dat dan al een kleine twee jaar in een ambtelijke la ligt.
 • In een raadsdebat op 25 november gaat wethouder Jan van Dellen diep door het stof. Hij erkent dat hij van het rapport had moeten weten en de raad had moeten informeren. Ook zegt hij met zijn ambtenaren 'stevige gesprekken' te hebben gevoerd.
 • Professor Hans Siebers reageert furieus op onder meer de beweringen van Van Dellen in dat debat, die volgens hem onwaar zijn. "Of dat uit onwetendheid of doelbewust is gebeurd, weet ik niet. Maar voor zijn politieke verantwoordelijkheid maakt dat niets uit."
 • Eind december laat de wethouder weten voortaan een lijst bij te houden van lopende onderzoeken om te voorkomen dat hij dergelijke rapporten weer uit het oog verliest.
 • Ondertussen worden er op verzoek van de gemeenteraad stapsgewijs dossiers met communicatie en documenten vrijgegeven om meer inzicht te krijgen in deze kwestie. Daaruit blijkt onder meer dat de onderzoeker niet alleen constateert dat Arnhem discrimineert op personeelsbeleid, maar ook onsuccesvol is in deze aanpak ten opzichte van andere gemeenten.
 • Ook blijkt uit de stukken de ontkenning van ambtenaren over de geconstateerde discriminatie met opmerkingen als: 'Dat doen wij toch helemaal niet?' en 'in mijn aanwezigheid heb ik dat nooit gemerkt'.
 • Afgelopen vrijdag kwam het onderzoek naar buiten over de gang van zaken rondom deze kwestie. Daar wordt onder meer in geconstateerd dat het college de raad onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd. Ook zouden meerdere ambtenaren zich onveilig voelen en zeggen zij geacht te worden om dingen op te schrijven die niet waar zijn.
 • Vanuit veel raadsfracties klinkt kritiek op het gebrek aan openheid dat het college nog altijd toont op dit dossier.
 • Inmiddels zeven fracties vragen dan ook opnieuw om inzicht in alle stukken.
 • Tegen de wil van het college besluit de gemeenteraad toch alle stukken openbaar te maken.
 • De meeste partijen laten weten dat deze zaak niet zonder consequenties kan blijven. Zij willen wel eerst het debat met het college aan. Een aantal fracties stelt al wel de posities van de betrokken wethouder Jan van Dellen en Martien Louwers ter discussie.