Nieuws

Raad Arnhem onjuist en onvolledig geïnformeerd over discriminatierapport

Het gemeentehuis in Arnhem.
Het gemeentehuis in Arnhem. © ANP
ARNHEM - De Arnhemse gemeenteraad is onjuist en onvolledig geïnformeerd door het college rondom het discriminatierapport, dat jarenlang in een la verdween. Dat concluderen onderzoekers die de gang van zaken bij dit dossier bekeken.
Professor Hans Siebers van de Universiteit van Tilburg deed al in 2018 onderzoek naar discriminatie binnen de gemeente. Daaruit blijkt dat er in Arnhem gediscrimineerd wordt bij het personeelsbeleid. Zijn rapport is pas sinds kort openbaar. Mogelijk is het bewust onder de pet gehouden. Als reden werd kritiek op de onderzoeksopzet aangevoerd.
Wethouder Jan van Dellen vertelde de raad dat het onderzoek ‘mede door het ontbreken van een brede scope, destijds niet is doorgezet’. Dat was onjuist en onvolledig, blijkt nu.

'Ambtenaren voelen zich onveilig'

Ook zouden meerdere ambtenaren zich onveilig hebben gevoeld en hebben ervaren dat 'de waarheid' met voeten is getreden. College en directie stellen geen 'oneigenlijke druk' te hebben uitgeoefend.
Ambtenaren vinden bovendien dat ze geacht worden dingen op te schrijven die niet waar zijn, valt te lezen. Er zou sprake zijn van een ‘integriteitskwestie’ en ze zouden niet meer als schrijver van een raadsbrief vermeld willen staan, omdat er onwaarheden in staan.
De gemeentelijke directie wordt verweten dat het rapport toen het beschikbaar kwam in juni 2019 niet direct aan de wethouders is voorgelegd. "Het heeft hen aan bestuurlijke sensitiviteit ontbroken." Toch had ieder collegelid kunnen weten dat er een onderzoek werd uitgevoerd, zien de onderzoekers.

Spanningen college en directie

De ambtelijke organisatie is te weinig professioneel, concluderen zij. Zo zou er te weinig regie en coördinatie zijn. Ook zijn er volgens de onderzoekers spanningen tussen het college en de directie omdat het college de inhoudelijke kanttekeningen op het discriminatierapport niet met de raad deelde. Dat wilde de directie wel. Die spanningen zouden mogelijk ook op andere dossiers gevolgen hebben.
Geadviseerd wordt om nog inhoudelijk te bekijken welke adviezen uit het rapport van de Universiteit van Tilburg kunnen worden overgenomen en het traject vervolgens als afgerond te beschouwen. Dat advies neemt het college over.
Binnenkort zal nog een debat volgen over deze kwestie.