nieuws

Alle opties open in onderzoek naar 'hoofdpijndossiers' Ermelo

Alle opties open bij onderzoek naar 'hoofdpijndossiers'.
Alle opties open bij onderzoek naar 'hoofdpijndossiers'. © Omroep Gelderland
ERMELO - De commissie die onderzoek gaat doen naar de zogenoemde 'hoofdpijndossiers' in Ermelo moet alle opties openhouden. Er moet eventueel zelfs rekening gehouden worden met een raadsenquête. Dat vindt een meerderheid van de politieke partijen.
Dat bleek woensdagavond tijdens een oordeelsvormende vergadering. Daarin vielen twee zaken op: er lijkt consensus over de naam van de dossiers. Die moet vooral zakelijk gehouden worden en niet de naam van de betrokken personen krijgen zoals nu soms gebeurt.
Zo wordt een van de dossiers bijvoorbeeld het dossier 'Casper Meijbaum' genoemd, naar de horecaondernemer die door toedoen van de gemeente Ermelo failliet ging. Het voorstel is nu om dat dossier 'Dossier Twinns' te noemen, dus naar het café en niet naar de eigenaar.

Raadsenquête

Verder willen de meeste partijen dat de commissie die onderzoek gaat doen naar de dossiers 'alle opties openhouden'. Dat betekent dat eventueel ook een raadsenquête kan worden ingezet. Dat is een van de zwaarste middelen in de lokale politiek, vergelijkbaar met een parlementaire enquête die we bijvoorbeeld in Den Haag kennen en die onlangs werd gehouden naar aanleiding van de kinderopvangtoeslag.
De raadscommissie is opgezet naar aanleiding de raadsvergadering op 11 november vorig jaar over de bestuurscrisis in Ermelo die onder meer oud-burgemeester André Baars de kop kostte. Toen werd unaniem besloten dat er een onderzoek moet komen naar langlopende dossiers in Ermelo.
Uit elke fractie is een lid in de commissie gekomen en die maakt een selectie van een aantal langlopende dossiers waar een externe partij onderzoek naar zal doen. In eerste instantie zouden dat vijf dossiers zijn, maar omdat het onderzoek tijd en geld kost, gaan er ook stemmen op om minder dossiers te onderzoeken. Daartegen was de afgelopen tijd echter veel verzet, met name vanuit de bevolking.

Vijf dossiers

Die kritiek is uiteraard ook doorgedrongen bij de politieke partijen. Zo merkt Ben Noorloos van BurgerBelangen Ermelo aan het eind van de vergadering op dat het toch echt minimaal vijf dossiers moeten worden, zoals eerder afgesproken. Hij krijgt steun van Erik van der Weide van CDA Ermelo: "Wat ons betreft wordt er ingezet op zoveel mogelijk dossiers. Als we lessen willen trekken uit wat er gebeurd is, hebben we massa nodig." Hoeveel dossiers er precies worden behandeld door de commissie en op welke manier moet de komende weken duidelijk worden.
Verder is er nog wel wat discussie over hoe precies de input van de bevolking moet worden meegenomen. Erwin van der Weide van het CDA is er geen voorstander van: "Onverstandig om burgers een te grote inspraak te geven in dat proces, dan wordt het te veel Ranking the dossiers. En daarmee doen we de dossiers tekort."
Van der Weide ziet het wel zitten om bijvoorbeeld een enquête onder de bevolking te houden of interviews met inwoners te doen. Dick Tillema van de ChristenUnie is het met hem eens: "De input van burgers is echt raadgevend bedoeld en niet leidend. Dat moet in het plan van aanpak genoemd worden."

Zorgvuldig

Raadslid René Aarts die namens Progressief Ermelo in de commissie zit, geeft aan dat het nog alle kanten op kan gaan. "Ik praat nu namens meerdere partijen, dus het is moeilijk om daar iets op te zeggen. We nemen alle suggesties mee naar de commissie. We gaan kijken wat daar uitkomt. Als ik zie dat bijvoorbeeld de zorgvuldigheidsvraag over het handelen van de gemeente Ermelo breed gedragen wordt door alle fracties, dan kan ik me niet voorstellen dat we dat niet gaan meenemen in het onderzoek."
Als alles goed gaat beslist de gemeenteraad over twee weken over het plan van aanpak. Dan moet duidelijk worden hoeveel en welke dossiers op welke manier worden onderzocht.