nieuws

Neder-Betuwe zet in op windmolens maar het protest groeit

KESTEREN - Terwijl staatshoofden zich deze dagen buigen over klimaatverandering, wil Neder-Betuwe een steentje bijdragen. De eerder geplande zonnevelden vallen niet goed in de smaak, dus moet het vooral van meer en grotere windmolens komen. Maar ook daartegen zwelt het protest aan.
Voorheen was er in de klimaatplannen van Neder-Betuwe een nadrukkelijke rol voor zonnevelden. Maar het blijft waarschijnlijk bij drie velden van in totaal zo'n 20 hectare. De gemeente zet vol in op windmolens.
Bekijk hier de video. De tekst gaat daaronder verder.
Title
"In een plattelandsgemeente als Neder-Betuwe liggen zonnevelden wat gevoeliger", zegt wethouder Stefan van Someren. "Het beslaat heel veel oppervlakte die je ook kunt gebruiken voor het verbouwen van gewassen, voor fruitteelt, voor bomenteelt. De gemeenteraad heeft daarnaar geluisterd en gemeend dat we daar terughoudender in moeten zijn."
En dus moet het leeuwendeel van windmolens komen. De bedoeling is om de oude molens bij Echteld te vervangen voor grotere exemplaren en er nog meer te plaatsen in dit gebied aan de grens met de gemeente Buren.

Actiegroep Mallemolens

Daarbij was er al een zoekgebied aangewezen verderop langs de A15 aan de grens met Overbetuwe. Tussen Zetten en Dodewaard staan in principe negen windmolens gepland. Maar omwonenden beginnen zich hiertegen te organiseren.
Tekst gaat verder onder de foto.
Frits van Eck heeft de actiegroep Mallemolens Midden-Betuwe opgericht.
Frits van Eck heeft de actiegroep Mallemolens Midden-Betuwe opgericht. © Omroep Gelderland
Zo heeft oud-GroenLinks-voorman Frits van Eck recent de actiegroep Mallemolens Midden-Betuwe opgericht. Hij is helemaal geen voorstander meer van windmolens in bewoond gebied, laat staan achter zijn eigen huis in het buitengebied van Zetten.

'Gezondheidsschade'

"Rond 2000 hadden we het al over windmolens in Elst en ik was helemaal voor", vertelt Van Eck. "Maar ik wist niet dat er zulke grote nadelen aan kleven. . En nu heb je van die joekels van 200/250 meter. Hoe hoger ze zijn, hoe meer overlast ze veroorzaken."
Van Eck denkt dat tientallen mensen ernstige overlast gaan ondervinden van de deels onhoorbare geluidsgolven die de molens veroorzaken. "De gezondheid van mensen is in het geding", zegt hij. "Dat is mijn voornaamste bezwaar, naast dat de democratische besluitvorming niet deugd."

Inspraak

Inwoners mogen wel meepraten maar de plannen moeten doorgaan, stelt de wethouder. "Met de aanwijzing als zoekgebied staat het in principe vast dat er windmolens op die plek komen", zegt hij. "Alleen hoeveel en hoe groot, waar ze precies komen en wat dat dan ook als voordeel oplevert voor de inwoners; dat is iets wat de initiatiefnemers nu aan het oppakken zijn."
Van Eck sluit daarom niet aan bij het bewonersplatform dat meepraat over de plannen. "Het platform wil proberen om er zoveel mogelijk voor de bewoners uit te slepen", zegt hij. "Dat is heel goed maar ik voelde er meer voor om gewoon ertegen te zijn en een wat hardere lijn te volgen."
Beluister hier een radioreportage.
Radioreportage Windmolens Neder-Betuwe