nieuws

Na 40 jaar komt er eindelijk een besluit over randweg in Twello

TWELLO - Zo'n 40 jaar wordt er al over gepraat: een randweg om het dorp Twello. Een groot deel is al gerealiseerd, maar het laatste stuk asfalt ontbreekt nog. Vanavond beslist de raad of er nu echt werk wordt gemaakt van het doortrekken van de weg, of dat de plannen de ijskast ingaan.
Schooldirecteur Arjan Wierenga hoopt dat de weg er komt. Voor zijn leerlingen het nu een kriem om over te steken, door het drukke verkeer dat voor basisschool de Wingerd langs raast. "Ik denk dat er dan veel minder auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens over de drukke H.W. Iordensweg rijden, wat het voor kinderen en ouders veel veiliger maakt.”
Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.
Title

Nieuwe weg, spoorwegovergangen dicht

Het Voorster College wil het verkeer via een westelijke randweg met spoortunnel langs het dorp heen gaan leiden, om zo Twello veiliger te maken. In het dorp zelf gaat er ook het één en ander veranderen: zo wordt het op minder plekken mogelijk om het spoor, dat dwars door het dorp loopt, over te steken. Kosten voor de gemeente: acht miljoen euro.
De totale kosten worden geschat op zo'n 17 tot 20 miljoen. Omdat de provincie niet wil bijdragen is geld van het Rijk nodig. Zij wil tien miljoen inbrengen, mits er spoorwegovergangen worden gesloten of worden verbeterd om zo incidenten op spoor- en weg te verkleinen.
Het gemeentebestuur stelt daarom voor negen spoorwegovergangen in de gemeente Voorst op te heffen en bij vier overgangen gemotoriseerd verkeer te weren. Een plan dat bij veel inwoners van Twello, Voorst en Klarenbeek op weerstand stuit.

Coalitiebreuk

Coalitiepartij CDA ziet het plan niet meer zitten, met name omdat de kosten hoger uitvallen dan de vijf miljoen waar het college in 2017 over sprak. De partij is naar eigen zeggen afgelopen weekend door coalitiepartners Gemeentebelangen en D66 buitenspel gezet. Beide partijen willen wel verder onderzoeken of een tunnel onder het spoor inhoudelijk en financieel haalbaar is, ook als dat acht in plaats van vijf miljoen gaat kosten.
Onverstandig, denkt de oppositiepartij VVD - Liberaal 2000. De partij stemde in 2017 in met het doortrekken van de randweg, mits de kosten binnen de vijf miljoen zouden blijven. Nu dat niet het geval is, en de spaarpot van de gemeente in de tussentijd is geslonken, ziet VVD geen andere keuze dan tegen het voorstel te stemmen.
"We hebben dat geld niet meer, alles moet geleend worden. Dat wordt afgewenteld op de burgers. Het is nu het moment om te stoppen", aldus Emiel de Weerd van VVD - Liberaal 2000.

Spoorlijn dwars door het dorp

Volgens De Weerd moet er wel gekeken worden naar de situatie bij basisschool de Wingerd, maar een randweg is volgens de partij geen oplossing. "In alle plannen die er zijn, blijft de H.W. Iordensweg zoals die is, dus er komt niet minder verkeer, ook niet met een randweg. Dus we moeten gewoon kijken naar maatwerk, bijvoorbeeld bij basisschool de Wingerd."
Coalitiepartij D66, ooit tegenstander van de weg, is nu juist voor. "Omdat hier dwars door het dorp een spoorweg loopt, waarvan twee van de vijf punten zijn aangemerkt als zeer gevaarlijk. Dus sowieso moeten we hier iets doen. En dan is een tunnel een logisch perspectief om aan de verkeersveiligheid te werken", aldus fractievoorzitter Paul Jonkman van D66.
Het onderwerp over de randweg wordt maandagavond besproken in de raadsvergadering, omwille van de tijd valt er pas dinsdagavond een besluit.