Nieuws

Exotische vissen in Voorsterbeek

Exotische vissen in Voorsterbeek
In de IJsselmonding van de Voorsterbeek zijn drie exotische vissoorten gevonden.
VOORST - In de IJsselmonding van de Voorsterbeek zijn drie exotische vissoorten gevonden.
Het zijn de marmergrondel, de zwartbekgrondel en de pontische stroomgrondel, meldt Waterschap Veluwe.
Ze zitten in grote hoeveelheden tussen de keien bij de beekmonding. Door de aanleg van het Main-Donaukanaal kunnen ze zich verspreiden naar West-Europa. Hier kunnen ze een bedreiging vormen voor inheemse soorten.
Volgens het waterschap is de kans klein dat ze binnenkort in groten getale voorkomen in Veluwse beken, omdat ze liever keienbodems hebben.
Het waterschap is van plan in 2011 bij de Voorsterbeek een vistrap te maken. Door die trap kunnen vissen het gemaal makkelijker passeren. Dat is in het belang voor een grote verspreiding van vissoorten.
Foto: Pontische stroomgrondel (fotograaf: Arthur de Bruin (RAVON)