Nieuws

Werk aan brug bij Ewijk ligt stil door ruzie

EWIJK - De renovatie van de oude brug tussen Ewijk en Valburg in de A50 ligt al enkele weken stil.
De aannemers Strukton en Ballast Nedam ruziën met wegeigenaar Rijkswaterstaat.
Het draait om vervanging van de zogeheten tuidraden. Dat zijn de kabels die van de pilaren naar het brugdek lopen.
Begin juli spande Rijkswaterstaat een kort geding aan tegen de aannemers. De eis was dat de 2 het werk aan de tuikabels, dat ze in juni hadden stilgelegd, weer zouden hervatten. Midden juli oordeelde de rechter dat de aannemers moeten doorgaan met het vervangen van de tuien.

In gesprek

Per dag dat de klus - goed voor 68 miljoen - niet voorbereid of uitgevoerd wordt, moet de aannemerscombinatie een dwangsom betalen, vonniste de rechter. Een dag niet werken 'kost' Strukton/Ballast Nedam 10.000 euro. Het strafbedrag loopt op tot maximaal 1 miljoen.
Desondanks ligt dat werk nog stil. 'We zijn in gesprek met de aannemers over het vervolg,' vertelt Thijs Scheres van Rijkswaterstaat over het vervolg. 'We moeten gewoon verder.' De planning is dat de Tacitusbrug in het najaar van 2015 wordt opgeleverd.
De aannemers zijn, vooruitlopend op de uitkomst van het gesprek en met de dwangsom in het achterhoofd , alvast aan het inplannen gegaan. Annemarie Hoogendoorn van Strukton: 'We moeten steigers, vijzels, kranen en specialisten uit het buitenland halen. Dat kost wéken.'

Unieke operatie

Waar draait het conflict om? De partijen zijn niet al te mededeelzaam. Hoogendoorn wil niet meer kwijt dan 'dat de brug zich anders gedraagt dan voorspeld.' Uit de uitspraak in het kort geding valt echter wel een en ander af te leiden.
De vervanging van de tuien is een unieke operatie. De kabels dragen de hoofdoverspanning. Als een van de draden wordt losgemaakt, wordt de brug belast op een manier die nog niet eerder is voorgekomen. De aannemers moeten volgens de overeenkomst ervoor zorgen dat deze activiteit veilig verloopt.

Doorhangen

Strukton en Ballast Nedam, verenigd in de Combinatie Versterking Bruggen, vinden dat ze dat niet kunnen omdat de berekeningen van Rijkswaterstaat hiervoor fouten bevatten. Ze zijn bang dat de kabels gaan doorhangen. Dat verzwakt de constructie.
Ze vinden dat opdrachtgever Rijkswaterstaat de verantwoordelijkheid en dus de aansprakelijkheid op zich moet nemen. Daarvoor moet het contract veranderen. De rechter vindt echter dat de opdrachtnemers gewoon met de berekeningen van Rijkswaterstaat moeten werken.

Druk

Aan de A50 wordt sinds 2012 gewerkt. De drukke verkeersader - goed voor 110.000 auto's en trucks per dag - wordt verbreed van 2 keer 2 naar 2 keer 4 rijstroken. Dan kan de brug weer 30 jaar mee. Naast de oude Waalbrug (uit 1976, 1 kilometer lang, 40 meter breed) is vorig jaar een nieuwe gelegd. 
November vorig jaar is de oude brug 1 meter opgevijzeld. De nieuwe doorvaarhoogte is nodig, omdat de schepen op de Waal steeds hoger worden. Na deze operatie staat het vervangen van de dragende kabels gepland.