Nieuws

Jeugdzorg Gelderland luidt noodklok

ARNHEM - 'De jeugdzorg in Gelderland kan op 1 januari 2015 niet gegarandeerd worden.' Dat zegt Annet van Zon voorzitter van Branche Jeugdzorg Gelderland.
Vrijdag moeten de gemeenten aan jeugdzorginstellingen duidelijkheid geven over budgetten, maar dat gaat niet lukken.
Veel gemeenten kunnen pas in november echt zekerheid geven. Van Zon: 'Er is zoveel onzekerheid over het budget dat dat kan betekenen dat we sommige zorg straks niet meer kunnen leveren. Wij rekenen nu op 65% van ons huidige budget.' Een ander groot probleem is dat elke gemeente op eigen wijze de inkoop regelt en elke gemeente stelt andere eisen.
Van Zon denkt dat de overgang nog tot een goed einde kan komen, maar dan moeten gemeenten samen optrekken en de inkoop uniform doen.
Ook Bureau Jeugdzorg kreeg geen duidelijkheid van gemeenten. Staatssecretaris Teeven eiste dit onlangs nog. In een debat zei hij dat hij anders stappen zou zetten met mogelijk een bestuurlijke aanwijzing richting de betreffende gemeenten.
Vrijdag lieten de staatsecretarissen Van Rijn en Teeven weten in hoeverre er door gemeenten duidelijkheid is verschaft.
'Uit een eerste inventarisatie blijkt dat in vrijwel alle regio’s de aanbestedingstrajecten zijn gestart en dat de meeste gemeenten al hebben aangegeven op welke budgetten de jeugdzorgaanbieders kunnen  rekenen. 
'Alle regio’s verwachten begin november de contractering te kunnen afronden, waardoor de continuïteit van de zorg is gegarandeerd. Ministeries van VWS en V&J inventariseren de komende weken welke regio’s achterlopen en gaan met hen in gesprek in september. De bewindslieden zullen de TK daarover voor het einde van het reces informeren.'