Nieuws

Geduvel en gedonder rond duurzaamheid in Gelderland

Protestbord bij bestaande windmolens in Culemborg
Protestbord bij bestaande windmolens in Culemborg © Ruben van der Scheer
ARNHEM - Plannen rond duurzaamheid hebben veel impact op de leefomgeving van burgers. Driekwart van de Gelderse lokale politici ziet risico’s, blijkt uit een rondvraag van Omroep Gelderland. "Je hoeft geen glazen bol te hebben om te weten dat er geduvel van komt", reageert een van hen.
Omroep Gelderland vroeg aan raadsleden in de hele provincie hoe zij naar de duurzaamheidsplannen in hun gemeente kijken. Meer dan een derde reageerde daarop. De ondervraagden uiten veel zorgen over de impact van de plannen op burgers en omgeving.
Gelderse regio’s dienden onlangs hun plannen voor de energietransitie. In 2030 moeten we samen de helft minder CO2 uitgestoten. De aanleg van zonneparken, windmolens moet daarbij helpen, net als energiebesparing. Gemeenteraden moeten een eerste versie van die plannen vervolgens vóór 1 juli 2021 goedkeuren. Maar de raadsleden zijn kritisch en bezorgd.
Zorgen zijn er vooral over de weerstand tegen de komst van windmolens, maar ook over het betrekken van burgers bij de besluiten. Meer dan driekwart van de raadsleden ziet risico’s voor de gemeente. Die lopen uiteen van aantasting van het landschap tot juridische procedures. Ruim tweederde van de ondervraagden schat de impact van de plannen op de omgeving groot tot heel groot in.

Zorgen over impact duurzaamheidsplannen

“Het landschap zal drastisch veranderen.”
Uit de antwoorden op open vragen blijkt dat raadsleden negatieve gevolgen verwachten voor het landschap. 'Windmolens en zonnepanelen zullen deze prachtige gemeente ontsieren”, is een van de reacties. Soortgelijke signalen klinken vaker.
Een ander raadslid spreekt van 'de aantasting van het Achterhoeks coulisselandschap'. Maar ook klinken geluiden over acceptatie van windmolens en zonneparken in de eigen gemeente. ”Het is natuurlijk geen nieuwe parel die we binnenhalen.”
Energie transitie - hoe zat het ook alweer? In juni 2019 kwam het kabinet met het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2016). Het idee was dat we met z’n allen 95% minder CO2 zouden uitstoten per 2050 ten opzichte van 1990. Maar hoe doe je dat? Bijvoorbeeld met wind- of zonne-energie. Dat gaat in stappen en het eerste doel ligt in 2030. Dan moet 49% minder CO2 worden uitgestoten ten opzichte van 1990. Nederland is in regio's opgedeeld waarin gemeenten samen met andere partijen zoals waterschappen en de provincies plannen maken. Gelderland heeft zes regio's. Het idee was dat elke regio zijn eigen plan zou maken, waarin onder andere staat op welke manier en hoeveel duurzame energie ze gaan opwekken.

Draagvlak onder burgers

Daar komt bij dat veel fracties angstvallig kijken naar het draagvlak onder burgers. “De gevolgen van windmolens en zonneparken zijn zeer groot. We moeten maar zien dat we een goed draagvlak krijgen”, klinkt het.
Ook klinken er zorgen over het betrekken van burgers de plannen. De aanpak staat ver van de gewone man. En wat ook niet helpt, is dat informatiebijeenkomsten in gemeenten niet doorgaan door corona.
”Voor het milieu en CO2 reductie is het een kans, maar op grote schaal zonnevelden en windmolens plaatsen is niet positief.”
Desondanks beseffen veel fracties dat ze er niet onderuit komen. Veel partijen zien ook voordelen, zoals meer werkgelegenheid en nieuwe initiatieven zoals energiecoöperaties.

Verwacht u positieve gevolgen of kansen voor de gemeente?

Risico's & geduvel

Maar naast voordelen ziet ruim driekwart ook risico’s voor de gemeente. Risico’s als kleine landelijke gemeenten die moeten opdraaien voor de rest in de regio. Bijvoorbeeld omdat grote steden geen ruimte zien voor grootschalige duurzame opwekking. “Sowieso wordt Arnhem nogal afhankelijk van de omliggende gemeenten."
Maar er zijn ook zorgen over versnippering van het landschap, wie voor de kosten opdraait, juridische procedures en gedoe rondom de komst van windmolens. “Je hoeft geen glazen bol te hebben om te weten dat er geduvel van komt.”

Ziet u risico's voor uw gemeente?

Gedwongen keuze voor zon en wind

De huidige plannen zetten vooral op wind- en zonne-energie. Andere duurzame technieken zijn nog niet zover. Dat betekent dat windmolens en zonneparken jarenlang in het landschap staan, terwijl in de toekomst wellicht andere mogelijkheden zijn. “Groot risico is dat we nu investeren in oplossingen die uiteindelijk niet voldoende blijken te zijn. En dat we kansen laten liggen die we nu nog niet (duidelijk) zien. Er moet vooral ruimte blijven voor innovatieve oplossingen.”
“Uiteindelijk betalen onze inwoners de prijs voor vervuiling van hun woonomgeving en letterlijk voor de maatregelen die nodig zijn voor hun woning. “
Meer dan de helft van de fracties die reageerden op de enquête staan achter de doelen die tot nu toe zijn geformuleerd in de plannen. Maar veel zetten vraagtekens bij hoe besluiten worden genomen en burgers worden betrokken. “Er is een probleem met de energievoorziening in de toekomst. Daar moet iets aan gebeuren. De vraag is echter of dit de goede oplossingen zijn en of dit het juiste tempo is. Je moet inwoners wel meenemen”, aldus een van de reacties.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!