Nieuws

Stichting Ede Marketing gaat meer op ‘eigen benen’ staan

Stichting Ede Marketing gaat meer op ‘eigen benen’ staan
Stichting Ede Marketing gaat meer op ‘eigen benen’ staan © Ede Marketing
EDE - Stichting Ede Marketing verzorgt de collectieve citymarketing voor Ede. Het doel van Ede Marketing is om Ede, de dorpen en het buitengebied duidelijker te positioneren en de zichtbaarheid van Ede te vergroten. Bij de oprichting, nu ruim een jaar geleden, is afgesproken dat de Stichting in 2020 geëvalueerd wordt. Deze evaluatie is nu gereed en hieruit blijkt dat de Marketing organisatie van toegevoegde waarde is door hoge mate van professionaliteit, kennis en expertise op het gebied van marketing.
Voor de evaluatie zijn verschillende betrokkenen geïnterviewd. In deze gesprekken stond centraal hoe de samenwerking met Ede Marketing is ervaren hoe de rol van de gemeente Ede is ervaren en hoe de geïnterviewde de toekomst met Ede Marketing ziet. Daarnaast zijn een tweetal buurgemeenten met een citymarketingorganisatie gevraagd naar hun ervaring met een externe citymarketing organisatie. Burgemeester René Verhulst: “ De stichting heeft als doel om Ede aantrekkelijker te maken. Zij wil dit onder meer bereiken door meer promotie te maken rond onder andere het toeristische en culturele aanbod van de gemeente Ede en het invullen van het gastheerschapfunctie voor de stad Ede en de omliggende dorpen. De evaluatie geeft een mooi inzicht van de stappen die hierin zijn gemaakt.”

Uitkomsten Evaluatie

Het overgrote deel van de evaluatie geeft aan dat de geïnterviewden tevreden zijn over de organisatie en werkzaamheden. De stichting heeft verstand van het vak, de kennis en expertise van marketing staan als een paal boven water. Ook vindt het grootste deel van de geïnterviewden dat zij een meerwaarde heeft voor de promotie van Ede. De opdracht voor de stichting blijkt wel heel groots en veelomvattend te zijn, waardoor het monitoring bemoeilijkt en er ruimte is voor verschillende interpretaties. Dit is onder andere het geval bij het onderdeel ‘organisatie van Evenementen’. De opdracht van de stichting zal in de toekomst aangescherpt worden, waardoor meer focus ontstaat en er meer duidelijkheid ontstaat over de rolverdeling tussen gemeente en stichting voor evenementen.
Een van de aanbevelingen is dat de organisatie meer losgekoppeld wordt van de gemeente Ede. Dit betekent onder andere dat de directeur in dienst zal komen van de stichting.

Bestuur

Het bestuur van Ede Marketing wordt gevormd door een groep betrokken Edenaren, die ieder vanuit hun bestaande werk of andere activiteiten actief betrokken zijn bij de Edese samenleving. Op dit moment bestaat het bestuur uit mevrouw Mirjam Bink (voorzitter), mevrouw Lilyan van de Beek en de heren Victor Brinkhorst en Herman Pieter Prangsma.