Nieuws

Provincie: rem op bedrijventerreinen

Provincie: rem op bedrijventerreinen
De provincie Gelderland wil dat gemeenten in regionaal verband afspraken maken over de planning van bedrijventerreinen.
ARNHEM - De provincie Gelderland wil dat gemeenten in regionaal verband afspraken maken over de planning van bedrijventerreinen.
Dat staat in de nieuwe structuurvisie Bedrijventerreinen. Volgens de provincie kunnen bestaande terreinen beter benut worden.
In veel regio’s is het geplande aanbod groter dan de vraag die verwacht wordt. Zo zal de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen door een krimpende beroepsbevolking vanaf 2020 afnemen. Na 2025 zal de de behoefte aan bedrijventerreinen zelfs krimpen waardoor er ruimte vrijkomt.