Nieuws

Advies: geen vaccinatie Q-koorts

Advies: geen vaccinatie Q-koorts
Een algemene vaccinatie tegen Q-koorts heeft meer nadelen dan voordelen, ook in de risicogebieden.
ARNHEM - Een algemene vaccinatie tegen Q-koorts heeft meer nadelen dan voordelen, ook in de risicogebieden.
Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan minister Klink van Volksgezondheid.
Volgens de raad is er nog te weinig bekend over de werkzaamheid en de veiligheid van het vaccin.
Alleen mensen die door bepaalde hart- en vaatziekten het risico lopen op ernstige complicaties en die wonen in gebieden waar Q-koorts veel voorkomt, zouden ingeënt moeten worden. In Gelderland zijn dat het Rivierengebied en de regio Nijmegen.

Meer over de gezondheidsrisico's van Q-koorts: