Nieuws

Geen stal met 11.000 varkens in Wijchen

Geen stal met 11.000 varkens in Wijchen
De bouw van een megastal voor zo'n 11.000 varkens in Wijchen-Zuid gaat niet door.
WIJCHEN - De bouw van een megastal voor zo'n 11.000 varkens in Wijchen-Zuid gaat niet door.
De gemeente geeft geen bouwvergunning af.
Een varkenshouder had het plan ingediend voor een megastal van 120 bij 50 meter. Volgens de gemeente voldoet het bouwplan niet aan het bestemmingsplan. Buurtbewoners waren tegen het uitbreidingsplan en voerden actie tegen de megastal.
Of de boer in beroep gaat of een ander plan gaat indienen, is niet bekend.