Nieuws

Containerwoningen in Doetinchem

DOETINCHEM - In Doetinchem komen waarschijnlijk minimaal vijf containerwoningen voor notoire overlastgevers.
Woningstichting Sité overlegt nog met de gemeente over de locatie.
Sité zei dat op een informatieavond. In de Doetinchemse wijk De Hoop is het onrustig sinds twee wijkbewoners verdacht worden van ontucht met buurtkinderen. Ook is er veel overlast van enkele bewoners.
De woningstichting, gemeente en politie gaan nauwer samenwerken en willen binnen drie maanden een aantal problemen hebben opgelost.