Nieuws

Advocaten vragen vaker om andere rechter

ARNHEM - Vorig jaar is binnen de rechtbank Gelderland 56 keer gevraagd om een andere rechter.
Dat blijkt uit het jaarverslag wrakingen (pdf). In 2012 gebeurde het 46 keer. Kanttekening bij de stijging: 2 advocaten waren verantwoordelijk voor 14 verzoeken.
Slechts één keer werd het verzoek toegewezen. De wrakingskamer snapte dat een opmerking van een rechter van de meervoudige strafkamer de indruk kon wekken dat de rechter al gedachten had gevormd over de eindbeslissing. In 2 gevallen trok de rechter zich zelf terug na een wrakingsverzoek. 37 keer werd een verzoek afgewezen, 1 verzoek werd weer ingetrokken. 15 verzoeken werden niet-ontvankelijk verklaard, bijvoorbeeld omdat het te laat werd ingediend.
Elke week een wrakingsverzoek, dat lijkt veel. Volgens Ron Jue, bestuursrechter en een van de rechters die wrakingsverzoeken beoordelen, valt dat wel mee. 'Om het aantal wrakingsverzoeken in perspectief te plaatsen; in totaal heeft de rechtbank Gelderland in 2013 in 155.000 zaken uitspraak gedaan', aldus Jue op rechtspraak.nl.