Nieuws

Professor Van den Heuvel: 'Faber zat zeker fout'

ARNHEM - Marjolein Faber van de PVV zat wel degelijk fout, meldt hoogleraar integriteit Hans van den Heuvel verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber raakte in opspraak nadat bekend werd dat zij het bedrijf van haar zoon inhuurde om de website van haar partij te beheren.
Volgens Van den Heuvel wordt de integriteitsgedragscode van de provincie overschreden. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt dat je geen zaken doet met familieleden, aldus de hoogleraar. 'Dat had nooit gemogen.' Volgens hem vloeit het geld ook door naar de zoon die eveneens werkzaam is in het bedrijf.

Elzinga blijft bij zijn standpunt

Staatsrechtgeleerde Elzinga die de PVV adviseerde blijft bij zijn standpunt dat Faber niet fout zat omdat het geld niet rechtstreeks naar haar zoon ging. Volgens Elzinga is de 'verwantenregeling' van de provincie gericht op personen, niet op bedrijven. Organisaties vallen dan niet onder het verbod zo redeneert de hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen in een column in het blad BinnenlandsBestuur.

'Inhuren bedrijf MRWebsites riekt naar belangenverstrengeling'

Volgens Van den Heuvel ligt dat anders: 'In de tweehoofdige directie van het bedrijf dat de opdracht van de PVV-fractie kreeg zit de directievoerende zoon van mevrouw Faber. Dat riekt naar belangenverstrengeling', aldus Van den Heuvel.
'Het feit dat de feitelijke opdrachtnemer niet de zoon van mevrouw Faber is maar de zakenpartner - die het contract kennelijk heeft getekend - doet aan deze conclusie niets af.' Volgens hem zijn de directeuren gezamenlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken en profiteren beiden van de resultaten van het bedrijf.

'Faber handelde onjuist'

Het is en blijft mevrouw Faber in persoon, zij handelde namens de PVV, die de opdracht verleende, vertelt de hoogleraar integriteit. Volgens hem reiken morele gedragscodes verder dan de bepalingen van de wet. Het gaat hier niet om een 'onverstandig besluit' zegt Van den Heuvel. 'Het gaat hier ook niet om een 'hoog integriteitsrisico' zoals Elzinga het noemt, maar om een regelrechte schending van de integriteitsgedragscode van de provincie Gelderland'.
Volgens hem hoeft daar geen onderzoek of hooggeleerd advies aan te pas te komen. Het oordeel van de commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, dat in dit geval de integriteitsregels zijn overschreden, is dan ook volkomen juist, vindt Van den Heuvel.

Schijnconstructie

Ook de bewering dat de uitbesteding niet afkomstig is van een natuurlijk persoon, maar van de fractie als orgaan - de PVV of PVV-partij - en dat een orgaan geen verwanten kent, doet gekunsteld aan, aldus de hoogleraar. 'De redenering zou dan zijn dat een orgaan per definitie niet aan familieleden kan uitbesteden, en dus geen belangenverstrengeling'. Van den Heuvel vindt de commotie die is ontstaan over de uitbesteding van de PVV in de Provinciale Staten van Gelderland aan het ict-bedrijf MRWebsites terecht.

Onderzoek volgt hoogstwaarschijnlijk

Volgende week woensdag zitten alle fractievoorzitters in de Provinciale Staten bij elkaar om de kwestie Faber te bespreken. Daarna volgt hoogstwaarschijnlijk een onderzoek. Er zal dan worden gekeken op welke manier Marjolein Faber het bedrijf van haar zoon inhuurde.
Faber liet al eerder weten 'niks verkeerd te hebben gedaan maar wel de rekening zelf te betalen', dat was wat haar betreft genoeg. Wel noemende ze haar handelen 'onhandig'.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!