Nieuws

Berkelland en het dilemma van de huishoudelijke hulp

BORCULO - Er is veel onrust in Berkelland onder de inwoners die afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp.
door Judith Spanjers
Inmiddels zijn een paar honderd bezwaren ingediend tegen de beslissing van de gemeente om te stoppen met het vergoeden van huishoudelijke hulp. Twee rechtszaken lopen. Het is de vraag is hoe ver de teller op gaat lopen.
De komende zes weken worden 1100 indicatiegesprekken gevoerd. Omdat het te veel gesprekken zijn om door het sociale wijkteam uit te laten voeren, heeft de gemeente externe mensen ingehuurd. Raadsleden houden de vinger aan de pols. Het besluit om te stoppen met het vergoeden van de schoonmaak van het huis is unaniem genomen door de raad. De politici vinden wel dat de menselijke maat niet uit het oog verloren mag worden.

Geworsteld met besluit

Joke Hubert van de PvdA geeft aan dat raadsleden geworsteld hebben met het besluit om te stoppen. 'Wij zijn ook mensen en kennen mensen die hulp nodig hebben. Het mag ook niet zo zijn dat de gemeente aan de telefoon tegen cliënten zegt dat er geen huishoudelijke hulp meer wordt geboden. Dat strookt niet met de belofte die is gedaan. Er moet altijd in keukentafelgesprekken gekeken worden wat mensen nodig hebben. Als een nieuw geval zich meldt, dan moet je dat goed oplossen.'
Hubert gaat in gesprek met de belangenorganisaties zoals de seniorenraad, de WMO-raad en de gehandicaptenraad om te kijken hoe ze samen op kunnen trekken. 'Je moet zorgen dat er begrip ontstaat en dat je in dialoog gaat. Onze boodschap is dat er op een zorgvuldige wijze omgegaan moet worden met de mensen. De menselijke maat in de individuele gesprekken is belangrijk. Het is het risico van de wethouder als hij de gesprekken niet zorgvuldig voert.'

'Iedereen moet een huisbezoek krijgen'

Stefan Nijhuis van GroenLinks zei ook ja tegen het besluit, maar heeft wel moeite met de boodschap die wethouder Scharenborg uitdraagt. 'Huishoudelijke hulp is op papier afgeschaft, maar in de praktijk is deze er nog wel. Je kan er gewoon nog aanspraak op maken. Als je een laag inkomen hebt of als je het zelf niet kan regelen dan bieden we huishoudelijke hulp.'
Dat de gemeente actief bezig is om mensen buiten de deur te houden is voor hem een probleem. 'Mensen moeten vasthoudend zijn om een gesprek te krijgen. Ik merk het zelf in mijn omgeving ook dat het soms moeilijk is om een huisbezoek te krijgen. Wij vinden dat er altijd een huisbezoek moet zijn. En dat we moeten helpen met het regelen van alternatieve hulp. Je kunt wel een lijstje met telefoonnummers geven aan een vrouw van 85, maar het is beter als wij zeggen dat wij wel even regelen dat ze gebeld gaat worden.'

Zorgen over zorgvuldigheid gesprekken

Rudi van de Esschert van Gemeentebelangen Berkelland is zelf rolstoelafhankelijk. Hij heeft nu 3,5 uur huishoudelijke hulp per week en wacht op zijn keukentafelgesprek om te horen of dit vergoed blijft worden. 'Als ik het er niet mee eens ben, zal ook ik in bezwaar gaan.' Hij wil vooral ook monitoren of het principe '1 regisseur, 1 gezin' overeind blijft nu de gesprekken door externe mensen worden gevoerd. 'Het sociale wijkteam voert deze gesprekken nu niet, maar moeten wel het aanspreekpunt van een gezin zijn. Dus dat willen wij wel in gaten gaan houden.'

Sneller evalueren

Janny ten Berge van de seniorenraad heeft ook grote zorgen over de zorgvuldigheid van de gesprekken. 'De gesprekken leveren veel vragen op en zorgen voor veel stress bij mensen. Ik begrijp wel de keuze van de raad voor het nieuwe beleid, maar ik spreek mijn grote zorg uit. De raad moet bovenop de uitvoering blijven zitten. De uitvoering heeft nu topprioriteit. Het is wel gek dat er pas na een half jaar geëvalueerd kan worden. Dat moet toch sneller kunnen.'
Ondertussen is er voor de medewerkers van de wijkteams ook een dilemma. Ze moeten nee verkopen, maar zien ondertussen dat de mensen hun oude vertrouwde hulp kwijtraken. De hulp die hun vertrouwenspersoon was en waar ze nu zonder mee moeten.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!