Nieuws

Hatertse en Overasseltse vennen weer nat

OVERASSELT - Het Hatertse en Overasseltse vennengebied is van de lijst van verdroogde natuurgebieden in Gelderland afgehaald.
De provincie Geldeland heeft vastgesteld dat het project om het gebied natter te maken goed is afgerond. Een tweede uitvoeringsfase van grootschalige boskap is niet meer aan de orde. Alleen in het kader van beheer en onderhoud zal er af en toe gekapt worden.

35 hectare bos gekapt

De afgelopen jaren zijn ingrijpende maatregelen genomen om het ernstig verdroogde vennengebied te herstellen. Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer, bewoners en de gemeenten Heumen en Wijchen hebben nauw samengewerkt bij de verdrogingsaanpak. In totaal is zo'n 35 hectare bos omgevormd naar heide.

Bomen drinken veel

De vennen in de buurt van Nijmegen zijn in de loop der jaren steeds kleiner geworden of zelfs helemaal opgedroogd. Bomen verdampen veel regenwater, dat eigenlijk nodig is om de vennen in goede conditie te houden. Bij de bomenkap zijn grote machines ingezet. Om veiligheidsredenen is het gebied een tijd afgesloten geweest voor het publiek.

Emoties

Er was veel weerstand is tegen de maatregelen. Omwonenden zijn bang dat hun kelder onderloopt met water omdat het grondwater hoger staat. Daarnaast zijn er de bomenliefhebbers die niet wilden dat er bomen worden gekapt voor een stukje vennengebied.
'Emoties spelen hierbij een grote rol', vertelt Corien Koreman van Staatsbosbeheer, 'We zijn ook tijdens de werkzaamheden met deze mensen in gesprek geweest, maar het bleek lastig om op één lijn te komen.'
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!