Nieuws

Pomphouders beroepen zich op mensenrechten

ARNHEM - BOVAG en BETA, de twee belangenbehartigers van pomphouders, gaan twee procedures beginnen tegen de Nederlandse Staat.
De partijen strijden tegen de effecten van de accijnsverhogingen en beroepen zich daarbij op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Dat het voornemen er was om naar de rechter te gaan, was al bekend. Na wat juridisch voorwerk weten BOVAG en BETA nu ook hoe ze dat gaan doen. In de ene procedure wordt schadevergoeding geëist. Het kan jaren duren voordat er een uitspraak is. In de andere procedure wordt een zogeheten claimstichting opgericht, waarin pomphouders kunnen deelnemen. Die stichting zal in een kort geding de rechtmatigheid van de accijnsverhoging aan de rechter voorleggen. In die procedure komt eerder een uitspraak.
Volgens de pomphouders wordt het ondernemerschap langs de grens onmogelijk gemaakt en is dat in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Eerder liet de regering weten 'iets' te willen doen voor de pomphouders, maar onduidelijk is wat.