Nieuws

Iedereen een gewone baan

ARNHEM - Iedereen een gewone baan.
Dat is het doel van de nieuwe Participatiewet die vandaag in werking treedt. Deze wet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong samen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor mensen die een 'beschermde' werkplek nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld een handicap hebben en niet volop kunnen meedraaien in een regulier bedrijf. De bedoeling is dat in principe iedereen 'participeert', bijdraagt naar (arbeids)vermogen.

Sociale werkplaatsen

De sociale werkplaatsen blijven bestaan voor de mensen die daar nu werken, maar nieuwe indicaties worden niet meer afgegeven. Een groot aantal sociale werkplaatsen in onze provincie fuseert met de sociale diensten van de gemeenten of gaan er nauw mee samenwerken. Dat kan betekenen dat werklozen gedwongen worden werk of trainingen te accepteren bij de sociale werkplaats.

Bijstand

Mensen die in de bijstand komen, vallen ook onder de nieuwe Participatiewet. Zij krijgen met nieuwe strengere regels te maken. Zo moet sneller werk worden geaccepteerd. De gemeente kan zelfs eisen dat iemand een baan accepteert ver van huis. Ook mag de gemeente vragen om een tegenprestatie.

Wajongers

Huidige Wajongers met arbeidsvermogen komen niet in de bijstand terecht en het UWV blijft hun re-integratie verzorgen. Nieuwe jonggehandicapten kunnen wel in de bijstand terecht komen. Het UWV gaat tussen 2015 en 2018 alle dossiers van mensen met Wajong opnieuw bekijken. Hierbij stellen ze vast of Wajongers (gedeeltelijk) kunnen werken of niet.

Productiviteit

Het doel is om meer mensen aan gewoon werk te helpen. Maar werkgevers zijn vaak huiverig om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. En daarom zijn er allerlei voordelen voor werkgevers om ze een duwtje in de rug te geven. Arbeidsgehandicapten kunnen minder productief zijn en daarom hoeven werkgevers alleen de productieve uren te betalen. De gemeente of het UWV vullen het loon verder aan. Verder is er ook een budget voor begeleiding van de werknemers.

Afspraken met werkgevers

Om de Participatiewet te laten slagen heeft het kabinet afspraken gemaakt met werkgevers om meer mensen met een ziekte of handicap aan werk te helpen of te houden.
Werkgevers hebben beloofd om de komende jaren voor meer banen te zorgen. In de komende periode zijn dat 5.000 banen. Deze banen zijn voor mensen met een ziekte of handicap die zonder hulp niet het minimumloon kunnen verdienen. In totaal moeten er de komende tien jaar 125.000 banen bij komen voor onder andere mensen met een Wajong-uitkering en voor mensen die niet meer in de Wsw vallen.
Kijk voor meer informatie over de veranderingen in de zorg op zorg.gld.nl.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!