Nieuws

Speciale geul voor recreatievaart

Speciale geul voor recreatievaart
Op de Waal bij Nijmegen wordt vanaf woensdag beroeps- en recreatievaart gescheiden.
NIJMEGEN - Op de Waal bij Nijmegen wordt vanaf woensdag beroeps- en recreatievaart gescheiden.
Tot 1 november is er bij wijze van proef een speciale geul voor plezierjachten.
In de bocht van Nijmegen is het nu dringen geblazen; het is zo'n beetje het drukste punt op de Waal. Een speciale geul moet de scheepvaart meer ruimte geven. Over de route is lang gepraat door het Watersportverbond, Koninklijke Schuttevaer en Rijkswaterstaat.
De diepte moet ten minste 2 meter zijn, de breedte minimaal 20 meter. Als dit vanwege de waterstanden niet mogelijk is, wordt de geul tijdelijk gesloten.