Nieuws

Motie kinderpardon verworpen

RHEDEN - Een meerderheid inde Tweede Kamer heeft de motie verworpen die oproept om ook alle kinderen diebekend waren bij gemeenten een verblijfsvergunning te verlenen.
De motie was ingediend door GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren. De motie was ingediend naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Arnhem op 1 juli in de zaak van een Kazachstaans gezin uit Rheden.

Buiten beeld Rijksoverheid

De rechtbank oordeelde dat de uitleg van de kinderpardonregeling van staatssecretaris Teeven niet juist is. Teeven gaat ervan uit dat asielzoekers die langer dan 3 maanden buiten beeld zijn geweest van de Rijksoverheid zich bewust onttrokken hebben aan toezicht van de Rijksoverheid. Maar de rechter stelt dat bij de meeste ouders van kinderen geen sprake is geweest van 'eigen handelen' of een 'eigen keuze'. Ze hebben zich volgens de rechter niet zelf actief onttrokken, omdat de Rijksoverheid zelf de opvang of het contact beëindigde.

Discretionaire bevoegdheid

Staatssecretaris Teeven buigt zich volgende week over de brieven die de burgemeesters hebben gestuurd om de gezinnen uit hun gemeente te steunen. Hij kan met zijn discretionaire bevoegdheid per gezin bepalen wie er wel en niet mag blijven. Na de zomer zal hij de Tweede Kamer inlichten over zijn bevindingen.

Hoger beroep

Teeven heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan in de zaak van het Rhedens gezin. In afwachting van het hoger beroep kunnen zij hier blijven. Ondertussen heeft hij toegezegd dat ook een kleine groep die vergelijkbaar is met de situatie van het Rhedens gezin de uitspraak van het hoger beroep hier af mag wachten. Maar dit geldt niet voor alle gezinnen die altijd in beeld zijn gebleven bij de gemeente. Wat dit voor alle Gelderse gezinnen betekent, durft de woordvoerder van Teeven niet te zeggen. 'De gezinnen weten zelf heel goed of ze zich bewust of onbewust hebben onttrokken aan het Rijkstoezicht en of dit uitstel dus ook op hen betrekking heeft.'
Dit zijn de gezinnen in Gelderland die wachten op het kinderpardon.