Nieuws

Arnhem heeft nieuw college

Arnhem heeft nieuw college
De nieuwe coalitie van Arnhem is rond.
ARNHEM - De nieuwe coalitie van Arnhem is rond.
De SP, GroenLinks, de VVD en D66 gaan de komende vier jaar de stad besturen.
Zondagavond is de laatste hand aan het coalitieakkoord gelegd. Dat akkoord wordt woensdag gepresenteerd. De PvdA belandt voor het eerst in een halve eeuw in de oppositie. De partij verloor zes zetels en kwam uit op zeven zetels, net als de SP. De PvdA kreeg net iets meer stemmen. Het vorige college bestond uit PvdA, CDA en GroenLinks. Met de nieuwe coalitie is het grootscheepse plan voor een haven in de binnenstad van tafel.
Van de zes wethouders zijn er vijf bekend, alleen die van GroenLinks nog niet. Ze krijgen een salaris van 80 procent voor een fulltimebaan. Dat is de reden waarom huidig wethouder Barth van Eeten van GroenLinks is afgehaakt. Hij vindt dat in Den Haag over wethouderssalarissen moet worden beslist.
Kandidaat-wethouders: Gerrie Elfrink (SP): Rijnboog, Arnhem Centraal, Volkshuisvesting, Sport, Communicatie, Recreatie, Vastgoed; Margriet Bleijenberg (SP): Onderwijs, Jeugdbeleid, Veiligheid (ketenbenadering), Publieke Dienstverlening, Coördinatie integrale aanpak overlast; Michiel van Wessem (VVD): Economische Zaken, Sociale Zaken, Cultuur, Monumenten en Archeologie, Externe betrekkingen, Toerisme, Evenementen; Margreet van Gastel (VVD): Ruimtelijke ordening, Milieu en Openbare Ruimte, Ontwikkelplan Presikhaaf, Ontwikkelplan Malburgen, Grondzaken, Stadsregio; GroenLinks (kandidaat nog niet bekend): Welzijn, Zorg, Inburgering en Integratie, Wijkgericht wonen, Coördinatie Vogelaarwijken, Sociale pijler G27, Stadsblokken/Meinerswijk; Martijn Leisink (D66): Financiën, Mobiliteit, Grote Steden Beleid, Personeel, ICT.