Nieuws

35 miljoen voor cultuurhistorie

35 miljoen voor cultuurhistorie
Er wordt 35 miljoen euro voor behoud van cultuurhistorie in Gelderland uitgetrokken.
ARNHEM - Er wordt 35 miljoen euro voor behoud van cultuurhistorie in Gelderland uitgetrokken.
Het geld komt van de provincie, de rijksoverheid en andere organisaties.
Het gaat onder meer naar behoud van de Veluwe. De historische bossen moeten blijven bestaan, net als de kenmerkende grafheuvels. Ook komt geld beschikbaar om monumentale panden te behouden, waaronder het zendcomplex Radio Kootwijk. Gelderland steekt ook geld in de opleiding van archeologen en restauratiedeskundigen.
In de omgeving van Dieren investeert Gelderland met hulp van particuliere grondbezitters in de conservering van oude landgoederen. Langs de IJssel wordt gewerkt aan herontwikkeling van sprengen en beken en aan nieuwe bestemmingen voor oude agrarische gebouwen en landschappen. 
In het Rivierengebied worden oude oeverwallen beter zichtbaar gemaakt. In de gemeente Overbetuwe wordt een reconstructie van een oude Romeinse weg gemaakt. Museum Het Valkhof in Nijmegen krijgt daar de taak archeologische vondsten te beheren. In de Betuwe worden veel resten uit de Romeinse tijd gevonden.
Foto: Radio Kootwijk