Nieuws

NVM wil aanpak krimpgebieden

NVM wil aanpak krimpgebieden
De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) heeft woensdag een rapport aangeboden bij het provinciehuis over hoe om te gaan met krimpgebieden.
ARNHEM - De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) heeft woensdag een rapport aangeboden bij het provinciehuis over hoe om te gaan met krimpgebieden.
Het inwoneraantal in de Achterhoek zal de komende jaren fors afnemen. Dit kan leegstand van woningen tot gevolg hebben. De NVM wil dat er geïnvesteerd wordt in woningen voor jongeren en senioren. Ook moet er goed gekeken worden naar de vrijkomende agrarische woningen en schuren.
Het rapport is aangeboden aan gedeputeerde van de provincie Co Verdaas.