Nieuws

Afschot vogels mag weer bij schade

Afschot vogels mag weer bij schade
Kolganzen, grauwe ganzen, knobbelzwanen en meerkoeten die fourageren op net ingezaaide akkers zijn gewaarschuwd: er mag weer op ze geschoten worden.
ARNHEM - Kolganzen, grauwe ganzen, knobbelzwanen en meerkoeten die fourageren op net ingezaaide akkers zijn gewaarschuwd: er mag weer op ze geschoten worden.
De provincie Gelderland heeft de tijdelijke intrekking van deze zogeheten vorm van 'schadebestrijding' opgeheven.
Vanwege het aanhoudende winterweer was het tijdelijk verboden deze vogels af te schieten. Nu de dooi is ingetreden zijn er veel meldingen van schade aan pas ingezaaid gras en graan.
Overigens mag er niet lukraak worden geschoten: eerst moet de schade worden gemeld.