Nieuws

Verzet tegen Noordtak Betuweroute

DIDAM - In de Achterhoek ontstaat steeds meer verzet tegen de plannen voor een Noordtak van de Betuweroute dwars door de Achterhoek, langs de autoweg N18.De gemeenteraad van Montferland nam dinsdagavond unaniem een motie aan tegen de aanleg van het goederenspoor.Gemeenteraad @gem_montferland neemt unaniem motie aan tegen aanleg Noord-tak.
Goed besluit ���� pic.twitter.com/rZvdSA4bpc
— Frank Wissink (@Rozenkamper)

Kansloos alternatief

Ook de gemeente Berkelland neemt stelling tegen het plan en noemt het een 'kansloos alternatief'. De Noordtak 'maakt de Achterhoek kapot', zo luidt een van de tien kritiekpunten van de gemeente. Verder zou de aanleg zo'n twee miljard euro kosten, veel overlast veroorzaken en de Achterhoek niets positiefs opleveren.

De tien punten van kritiek van de gemeente Berkelland

Noordtak Achterhoek: kansloos alternatief

Tien punten van Berkelland over de Noordtak van de Betuwelijn
 1.    Noordtak kan niet naast de nieuwe N18 worden aangelegd. Beeld klopt niet.
Een kaarsrechte goederenspoorlijn is niet te combineren met een slingerende autoweg om de kernen heen. Volgens de quickscan kan maar 12 km van de 76 km parallel worden aangelegd.
 2.    Noordtak maakt de Achterhoek kapot. Leefgemeenschappen worden afgesneden. Landschap en natuur worden opgeofferd.
De Achterhoek is geen ‘leeg’ gebied waar zomaar ruimte is voor een Noordtak. Er is sprake van een geheel nieuwe spoorlijn dwars door gemeenschappen, landschap en natuur. En dat voor maar anderhalve trein per uur (36 treinen per etmaal komt overeen met 1 trein per 80 min).
3.    Noordtak vormt een bedreiging voor economie en leefbaarheid.
Noordtak doet sterk afbreuk aan de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van de unieke Achterhoek en zet de leefbaarheid in deze krimpregio nog sterker onder druk.
4.    Noordtak verplaatst het probleem en zorgt voor extra hinderlijke overlast.
Er zullen meer mensen hinder ervaren, omdat de andere bestaande spoorlijnen immers in stand blijven. Je verplaatst het probleem van de aansluiting op Duitsland van Valburg naar Oldenzaal en breidt ondertussen de overlast alleen maar uit.
5.    Noordtak biedt geen kansen voor de regio Achterhoek.
Noordtak levert voor de Achterhoek alleen maar nadelen op, ten gunste van de Rotterdamse haven. Er komen geen stations of overslagplaatsen en dus geen werkgelegenheid.
6.    Een goed ingepaste Noordtak kost ten minste 2 miljard euro.
Bij een goede inpassing zijn de kosten geen1,4 miljard, maar ten minste 2 miljard euro. Verdiepte aanleg van een deel van het Noordtaktracé kost meer (590 miljoen) dan het opwaarderen van de bestaande Twentelijn (451 miljoen euro).
7.    Investering van 2 miljard voor maximaal 36 treinen kun je niet maken als de Zorg het geld hard nodig heeft.
Een geheel nieuw tracé voor maar maximaal 36 treinen is niet van deze tijd, waarin je het gemeenschapsgeld hard nodig hebt voor de Zorg.
8.    Noordtak is te duur en niet noodzakelijk.
Noordtak is een te dure oplossing in vergelijking met bestaande routes (1,4 miljard +/- 30% tegen 451 miljoen voor de Twentelijn of 829 miljoen euro voor de Twentekanaallijn. Bovendien niet nodig omdat de bestaande routes nog voldoende capaciteit hebben.
9.    Goederenvervoer vanuit Rotterdam loopt vooral richting het Ruhrgebied.
Investering in Noordtak is volgens Rail Cargo niet terug te verdienen. Twijfel of prognose van 36 treinen wel reëel is (zie Betuweroute). Het aandeel van goederenvervoer over water is niet meegenomen in de quickscan. Er is niet gekeken naar innovatie in het goederenvervoer. Is de goederentrein over 30 jaar niet achterhaald?
10.  Alternatieve routes voor de Noordtak in Duitsland (vanaf Emmerich) zijn niet onderzocht.
Het goederenvervoer vanuit de Rotterdamse haven richt zich op het Ruhrgebied. Het maakt niet uit waar je de grens oversteekt. Kunnen de beoogde 36 treinen per dag vanaf Emmerich ook het (bestaande) Duitse spoor volgen? Het is logisch mogelijkheden op het bestaande Duitse spoorwegennet te onderzoeken.