Nieuws

Is het wel echt een Romeins aquaduct?

NIJMEGEN - Nijmegen en Groesbeek moeten dimmen met de claim dat ze een Romeins aquaduct uit de eerste eeuw op hun grondgebied hebben.
Dat is aannemelijk, maar niet aangetoond. Dat zegt de Nijmeegse Rekenkamer in een rapport dat woensdag naar de gemeenteraad is gestuurd. Aanleiding hiervoor was de vraag van een inwoner of de toeristische promotie niet te voorbarig is.
De Rekenkamer is niet gaan graven, maar heeft documenten gelezen. Op grond daarvan raadt zij Nijmegen aan voorlopig voorzichtig te doen. 'De geloofwaardigheid van het Romeinse verhaal in Nijmegen moet niet worden geschaad.'

Gemeenten pakken groots uit

De twee gemeenten pakken groots uit met de eeuwenoude waterleiding: er zijn folders, sites (aquaductgroesbeek.nl en vianatura.nl) en er is een 7 kilometer lange wandelroute met GPS. Ook zijn er informatieborden met QR-codes, uitkijkpunten en interactieve zuilen. Plus een app. Nijmegen en Groesbeek geven behoorlijk wat geld aan dit project uit. Net als de provincie. Ook stimuleren ze burgers om met initiatieven te komen voor het aquaduct, zoals bijvoorbeeld voor het kunstwerk op de Broerdijk.

Tiende legioen

Het aquaduct zou zijn aangelegd voor het tiende legioen dat haar thuisbasis had op de 42 hectare grote legerplaats Hunerberg. De soldaten hadden, aldus het promotiemateriaal, 1 tot 4 miljoen liter water per dag nodig. Om te drinken, te koken, de latrines door te spoelen en om te badderen.

'Definitieve bewijs ontbreekt'

In het landschap gaat het om greppels en dijken. Deze zogeheten aardwerken zijn, zo erkent de Rekenkamer, 'onbetwist vrij oud'. Het Kerstendal, het Louisedal, de Cortendijk, de Swartendijk en de Mariënboom zijn wel archeologisch Rijksmonument. Daarom verdient het gebied bescherming, maar niet het predikaat 'met echt Romeins aquaduct'. 'Het definitieve bewijs ontbreekt en blijft ontbreken', schrijft de Rekenkamer. 'Er zijn nooit loden pijpen of betonnen bekkens gevonden. Net zo min als overblijfselen van Romeinse bewoning in het traject.'
Wethouder Ben van Hees: "Nijmegen koestert haar Romeinse verleden, inclusief het Romeins aquaduct en zal dit onverminderd in de stadsprofilering meenemen".