Nieuws

Verzoeningstocht in Wijk Terweijde

Verzoeningstocht in Wijk Terweijde
Marokkaanse en Molukse bewoners van de Culemborgse wijk Terweijde hebben donderdagavond een verzoeningstocht gehouden om aan te tonen dat er geen sprake is van een etnisch conflict.De bewoners wilden met de tocht laten zien dat ze weer op een vreedzame manier met elkaar kunnen samenleven in de wijk.
CULEMBORG - Marokkaanse en Molukse bewoners van de Culemborgse wijk Terweijde hebben donderdagavond een verzoeningstocht gehouden om aan te tonen dat er geen sprake is van een etnisch conflict.De bewoners wilden met de tocht laten zien dat ze weer op een vreedzame manier met elkaar kunnen samenleven in de wijk.
Naar schatting liepen een paar honderd mensen mee, onder wie burgemeester Van Schelven, wethouders en enkele raadsleden. Na afloop ging iedereen rustig huiswaarts.
Recent hadden Marokkaanse en Molukse jongeren flinke aanvaringen in de wijk Terweijde, waarna de noodverordening werd afgekondigd. Gesprekken tussen gemeente, politie en de Marokkaanse en de Molukse gemeenschap verliepen positief. Er is afgesproken dat er een aantal oplossingen op zowel de korte als lange termijn volgen.