Nieuws

Nieuwbouw Doesburg stapje verder

DOESBURG - De rechtbank in Utrecht heeft de bezwaren van de Stichting tot Behoud van de Stadsweiden in Beinum-West in Doesburg afgewezen.
Hierdoor is de bouw van 200 nieuwe woningen een stapje dichterbij gekomen.
Volgens de stichting vormt de bouw een heuse bedreiging voor de in het gebied aanwezige steenuil. Volgens de rechtbank heeft de gemeente geen ontheffing nodig in het kader van de Flora- en faunawet.
Overigens is de stichting inmiddels naar de Raad van State gestapt. Die zaak dient op 14 januari.